AiderAider
Tre seriøse mennesker diskuterer noe på et nettbrett

Dette er formelen som gir økt lønnsomhet

Ønsker du, som de fleste andre, at din bedrift skal være så lønnsom som mulig? Her er noen råd for deg som vil smile bredere av tallene på bunnlinja.

Vil du vite mer om hvordan du øker lønnsomheten? Kontakt oss

Identifiser lønnsomheten

I snart 12 år har Åge Flohr jobbet som bedriftsrådgiver i Aider. Utleid som blant annet styreleder og daglig leder har han trygt loset en rekke norske virksomheter gjennom snuoperasjoner og omstillingsprosesser.

– Det er stort sett de samme prinsippene som gjelder overalt, sier han.

Det første og viktigste arbeidet er å identifisere lønnsomheten i de ulike forretningsområdene.

– Også ledergrupper består av mennesker, og vi gjør gjerne det vi synes er artig å holde på med. Eller fortsetter å gjøre ting som vi «alltid har gjort». Det betyr ikke at det alltid er lønnsomt. Skal du utvikle bedriften og få opp lønnsomheten, må du identifisere hvilke forretningsområder som faktisk lønner seg og ikke, forklarer Åge.

Mann på kontorplass

Tid for endring

Når du har kartlagt dette for alle produkter og tjenester, ser du fort hva som skal og må kuttes. Her må du være kritisk til alle kostnader som strengt tatt er unødvendige.

– Noen ganger er det å redusere bemanningen det eneste riktige, et nødvendig onde. For ofte er dette den dominerende kostnadsbesparelsen. I tillegg må du se på ting som leasing og leie av produksjonsmateriell. Er effektivitetsutnyttelsen god nok? Hvis ikke er også dette noe du må vurdere å saldere ut, råder han.

I disse prosessene må du forvente motstand. Noen har kanskje sterke preferanser for forretningsområder som må kuttes.

– I de tilfellene kan det være nyttig med ekstern hjelp. Innhentet ekspertise kan være lynavleder for noe av den motstanden. Det er bedre enn at det slår ned og setter seg i organisasjonen.

Vet dere hva som må kuttes, vet dere også hva dere bør satse på. Det er Nils Arne Eggens godfotteori i økonomisk praksis: Utvikle det du allerede er god på. Hvordan kan dere bli enda bedre på de områdene hvor dere i dag tjener penger?

– Dette steget handler om å øke volum og leveranser på de lønnsomme områdene. Når dere gjennomfører kuttene, frigjør dere kapital som kan brukes på å videreutvikle disse, sier Flohr.

 

Tilbake ut i markedet

Når denne øvelsen er gjort, må dere bevege bedriften mot markedet. Gå først til eksisterende kunder og si at dere kan levere mer enn tidligere – og med en høyere kvalitet.

– Det er alltid kortest vei til høyere volum å gå til kunder du allerede har et godt forhold til. De vet at du kan levere. Si gjerne at dere har vært gjennom en prosess som har tatt bedriften til et nytt nivå, tipser Flohr.

 

Få med deg folka

Uansett om dere står overfor små eller store endringer, er det avgjørende å få med seg de ansatte. De må motiveres og informeres om prosessene. Dette vil ha konsekvenser for folk – noen mister kanskje jobben, andre får nye arbeidsoppgaver. Derfor må dere jobbe med menneskene.

 

– De ansatte må involveres. Hør på dem. Det kommer ofte mange gode forslag fra folk som sitter tett på den daglige driften, og som ikke har naturlige kanaler for å kommunisere videre. Mange av dem sitter langt fra ledelsen og styret, men tar du dem med, kan du få verdifull informasjon som bedrer arbeidsprosesser – og øker både trivsel og lønnsomhet.

Vil du vite mer om lønnsomhet? Ta en prat med Åge