AiderAider

Forenkling i praksis – her er Aider Connect

Ikke alle behøver å kjenne til det som foregår under panseret. Hvis noen bare vil ha et brukervennlig dashbord i en lekker innpakning, skal de få det. Sjekk ut hvordan Aider Connect kan gjøre hverdagen enklere!

Hver dag kommer kunder tiI oss med ønsker og behov. Vi liker å si at hvis det eksisterer en løsning, skal vi finne den. Men vi er også så heldige at vi har tilgang på skarpe systemutviklere. Det betyr at hvis løsningen ikke eksisterer, kan vi lage den.

– Denne gangen var det et knippe kunder som ønsket at ikke alle ledere skulle måtte gå inn i økonomisystemet for å gjennomføre grunnleggende oppgaver. Kunne vi fikse en helt ny frontend å legge oppå? Vel, forenkling er noe vi brenner for, sier Thomas Kildahl Fjeld, prosjektleder i Aider.

En brukervennlig portal

Resultatet ble Aider Connect. Det ble laget som et forsystem til Xledger, men kan også knyttes opp mot andre økonomisystemer.

– Du kan se på det som en portal, hvor kunden kan logge seg på og gjøre enkle ting uten å måtte forholde seg til kompleksiteten i Xledger. Det kan for eksempel være variable elementer som timeregistrering eller bonus for lønnsutbetaling. Deretter mottar vi dataen og sjekker at det er OK, før vi sender det videre.

Det gir en enklere datainput for kunden, som bare trenger å forholde seg til en oversiktlig frontend.

– Og dette er et produkt vi jobber med kontinuerlig. Målet er å få mer funksjonalitet inn i Aider Connect – uten at det blir kronglete eller for mye. Her lytter vi til tilbakemeldingene vi får.

Ikke undervurder motoren

Fordelen ved et slikt forsystem er at du fremdeles kan dra veksel på all kraften «under panseret». 

– Ved å ha et komplekst økonomisystem som Xledger i bunn kan vi benytte oss av all den funksjonaliteten som ligger der. For eksempel rundt dette med å automatisere prosesser og skape bedre flyt.

Samtidig, legger Thomas til, kan Aider Connect være aktuelt for deler av en organisasjon.

– De store selskapene trenger jo ofte mye av den «tunge» funksjonaliteten i økonomisystemene, men kanskje trenger ikke alle mellomlederne å forholde seg til det? 

– Da kan vi sette opp konsernstrukturer som sørger for at alle får den funksjonaliteten de trenger. Hverken mer eller mindre.