AiderAider
Dresskledd mann som knepper sin jakke

Forretningsutvikling

Få innsikt og oversikt til å optimalisere din virksomhet! Våre rådgivere hjelper deg å identifisere og iverksette smarte tiltak som gjør at du kan utnytte bedriftens ressurser best mulig.

Mangler du innsikt i din virksomhet? Kontakt oss

Få innsikt og oversikt til å optimalisere din virksomhet! Våre rådgivere hjelper deg å identifisere og iverksette smarte tiltak som gjør at du kan utnytte bedriftens ressurser best mulig.

Vi hjelper deg å utvikle idéer og ambisjoner til handling, med å finne en effektiv organisering av virksomheten, samt å se hvordan du best investerer og forvalter din virksomhets ressurser.

Styrken vår ligger i den helhetlige tilnærmingen, og fokus på å komme med konkrete og ”matnyttige” råd i strategiske spørsmål. Operativ erfaring og stor gjennomføringskraft kjennetegner Aiders bedriftsrådgivere.

Hånd som trykker på ipad

Blant tjenestene vi tilbyr, finner du blant annet:

  • Etablering og omdannelser av firma
  • Utviklingsprosesser, vekst og oppkjøp
  • Risikohåndtering
  • Prosjektledelse
  • Omstillingsprosesser og snuoperasjoner
  • Lønnsomhetsanalyser
  • Kostnadskontroll og likviditetsstyring
  • Finansiell rådgivning
  • Skatterådgivning

Effektiv økonomistyring og bedre risikohåndtering gir din virksomhet større handlingsrom.