AiderAider

Hva kan du forvente av regnskapsføreren din i 2021?

At digitaliseringen omstiller oss, er noe «alle» vet. Selv snakker vi i Aider mye om å snu opp-ned på etablerte sannheter. Men hva vil det si i praksis for deg som kunde?

aider regnskapsføreren

Bli kjent med Aider! Kontakt oss i dag

Kort fortalt: Hva kan du egentlig forvente av regnskapsføreren din i tiden som kommer? Anders Aasen, leder for forretningsutvikling i Aider, forklarer:

– Vi har jo alltid digitalisert. Det er ikke noe nytt. Men det som skjer nå, er at regnskapsføreren er i stand til å digitalisere på en helt annen måte, og med det kunne ta på seg helt nye oppgaver, sier Anders.

 

Stadig mer tverrfaglig

Det Aasen, som er både autorisert regnskapsfører og statsautorisert revisor, snakker om, er en overgang hvor regnskapsføreren i større grad blir en rådgiver.

– Alle kundene våre trenger jo råd og hjelp, spørsmålet er hvem de går til. Det som skjer nå, er en bransjeglidning hvor regnskapsføreren blir anerkjent som en kompetanseperson. Det betyr at de foretrekkes for tilleggstjenester som før revisorer eller advokater har levert.

Selv om automatisering av manuelle prosesser frigjør tid for regnskapsføreren, er en forutsetning allikevel at de jobber i et tverrfaglig miljø.

hr-rådgivning

– Hvis regnskapsføreren din skal kunne levere maksimal verdi, bør han eller hun være en del av et team med bred kunnskap. Har de et sterkt team i ryggen, kan du forvente langt bedre og dypere rådgiving enn det som har vært vanlig i bransjen, sier Aasen.

Bredere tjenestespekter hos regnskapsføreren

Han peker blant annet på «management consulting» og finansiell rapportering med mer omfattende analyse.

– Det igjen er muliggjort av digitaliseringen. Når du ikke lenger ligger en måned bak med regnskapet, men alltid er ajour, kan du få rådgiving og rapportering som oppleves langt mer relevant. Du får mer presis hjelp og et bedre beslutningsgrunnlag, rett og slett.

Og selv om det finnes gode rådgivere i andre bransjer, mener Aasen at morgendagens regnskapsfører er spesielt godt posisjonert.

– For det første har vi gode systemer i bunn, men vi sitter også tettere på driften av selskapet ditt. Det betyr at vi raskt kan hjelpe deg med for eksempel estimater eller cash flow-analyser.

Rådgivere i en unik posisjon

Selv ser Aasen at kundene forventer stadig mer av regnskapsførerne i Aider. Det er han bare glad for.

– Vi merker at jo mer vi klarer å automatisere oppsettene, jo mer dreier kundene seg over på hva vi faktisk kan bruke tallene til. Det bygger oppunder vår hovedtese om at regnskapsføreren ikke blir automatisert bort, men tvert imot får en viktigere, rådgivende rolle.

 

Alt fra varelager til bank

Rådene kan dreie seg om alt fra hvordan et varelager bør tunes for å øke omløpshastigheten, eller å finne kapital i balansen i stedet for å måtte gå til banken.

– Dette er typiske eksempler på tjenester du kan forvente flere av fra regnskapsføreren din i tiden som kommer, sier han og avslutter:

– En regnskapsfører vil ikke alltid kunne løse utfordringene dine, men de sitter i en helt unik posisjon til å finne dem.

CTA til Teknologi-guide