AiderAider
Mann taster på mobil med regnskapssystem

Konsernregnskap gjort enkelt

– I et konsern kan det være vanskelig å holde oversikt over internsalg mellom selskapene. Vårt system Xledger er tilrettelagt for å ta seg av dette, sier partner i Aider, Berit Rongsjord.

Trenger du hjelp til å håndtere konsernregnskapet? Kontakt oss

Totalleverandøren innen regnskap tilbyr en løsning for konsern gjennomsyret av det hun kaller for arvelære.

– Arvelære betyr at vi legger inn felles informasjon og regler på toppen hos samtlige selskaper. Reglene «arves» nedover i konsernet og sørger for likhet og oversikt  med for eksempel internsalg. Det blir da enkelt å se hva som er enkeltselskapets omsetning/resultat og hva som er konsernets, sier Rongsjord.

 

Slipper leteaksjon i regneark

Med noen felles husregler er det enklere å være en lykkelig familie. Dette gjelder ikke minst når du jobber med et konsernregnskap. Med Aiders system kan jobben gjøres mye enklere.

– For datterselskapene så blir jo et internsalg ført som en kostnad eller inntekt. Men for konsernet skal det gå opp i opp. Med vårt system skjer elimineringen elektronisk, og du slipper å sitte med regnearket og lete etter opplysninger, sier Rongsjord.

Obs til de som vokser

Hun viser til at selskap som driver oppkjøp kan havne i en situasjon der et konsernregnskap blir avkrevd.

– Da får du krav om å vise enhetens samlede resultat til offentligheten, samtidig som hvert selskap også skal utarbeide sitt regnskap. De som ikke er forberedt kan oppleve at det blir mye arbeid med potensielt mange feilkilder, sier Rongsjord.

Etter regnskapsloven er det krav om konsernregnskap i et foretak som kan krysse av for to av følgende tre punkter:

  • Salgsinntekt på 70 millioner kroner
  • Balansesum på 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte på 50 ansatte i regnskapsåret

Kan gi aha-opplevelse

Det er ikke bare de som er konsern etter regnskapslovens kriterier som kan ha fordelen av å levere regnskapet på Aider-måten.

Å legge lista høyere kan også gi mindre foretak en aha-opplevelse, ifølge Berit Rongsjord.

– Selv om selskapet ikke oppfyller kriteriene, kan det være nyttig å føre regnskap som et konsern. Det lønner jo seg å ha oversikt over hva du selger internt, sier Rongsjord.

Hun bemerker:

– Hvis det viser seg at selskapet bare «klipper håret til hverandre» og har få eksterne kunder, kan det jo stilles spørsmål ved virksomheten, sier Rongsjord.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe ditt konsern? Les mer om konsernregnskap her. Lenke kommer