AiderAider

Kontantstøtten – bedre føre var enn etter snar

Vi erfarer at alle dere som enten har søkt, eller tenker å søke om kompensasjon for tapt omsetning, bør rådføre dere med regnskapsføreren deres. Feil tall kan føre til avslag, eller en underkjent etterkontroll – og da er det bedre å være føre var enn etter snar.

Trenger du bistand med søknad om kontantstøtte? Kontakt oss

17. april ble søkeportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet lansert, og vi har hjulpet flere av kundene våre i søknadsprosessen. Dette har gitt oss noen verdifulle erfaringer som kan være avgjørende for dere som skal søke, eller har søkt om kompensasjon.

 

Unngå feil som må rettes opp senere

Ved innsendelse av skattemelding for 2020 må det legges ved attest fra regnskapsfører eller revisor, og for å slippe å rette opp i feil i etterkant, anbefaler vi at du rådfører deg med regnskapsføreren din allerede før du søker. Det kan nemlig være avgjørende for bedriften din å få hjelp i tide- snakk med oss i dag.

– Vi skal attestere søknaden uansett, og da er det mest hensiktsmessig å få den godkjenningen og gjennomgangen på forhånd, istedenfor å oppdage feil som må rettes opp i etterkant, sier Tommy Gilen, senior bedriftsrådgiver i Aider.

 

Ha god dialog med regnskapsføreren din

Selve søknaden er forholdsvis enkel å fylle ut, og behandlingstiden er kort. Du får pengene på konto etter bare noen få dager. Men den siste uken har vi oppdaget at for mange er det mer utfordrende å fylle inn tallene og underlaget som skal med i søknaden, enn de var klar over.

Noen få kroner kan avgjøre

Det er viktig å ha kontroll på omsetningen, og vite hva slags faste kostnader som skal være med. Kostnadene må også være periodisert riktig. Det vil si at kostnadene må fordeles på de månedene de gjelder for.

  • De bedriftene som hadde underskudd i 2019 vil som hovedregel ikke få støtte med denne ordningen.
  • Klarer bedrifter som gikk med underskudd i 2019 å vise til overskudd i januar og februar 2020, kan de likevel få støtte.
  • Det er svært viktig at regnskapet for januar og februar i 2020 er ført helt korrekt, og at kostnadene er riktig periodisert. På den måten vil du kunne dokumentere at du har snudd underskudd til overskudd.

– Her kan noen kroners forskjell avgjøre om du får støtte eller ikke. Det er i disse tilfellene det er særlig viktig å ha en god dialog med regnskapsføreren din, og du vil likevel kunne få støtte, sier Tommy.

Mange vil kunne bli plukket ut til kontroll

Skatteetaten har fått ekstra midler for å kunne foreta kontroller. Det betyr at du ganske raskt, og ganske sannsynlig kan bli plukket ut til kontroll. Da gjelder det å ha orden i sakene.

Hvis du urettmessig har fått penger, vil du stå i fare for å måtte tilbakebetale beløpet. Har du bevisst oppgitt uriktige opplysninger kan du få erstatningsansvar. Og selv om du ikke blir plukket ut til kontroll skal du likevel legge ved en erklæring når du leverer regnskapet for 2020, knyttet til det du har fått gjennom kompensasjonsordningen, forklarer Tommy.

 

Løpende utvikling i ordningen – vi har full oversikt

Det er også viktig å huske at kompensasjonsordningen er helt ny, og endringer skjer raskt. Derfor er det lurt at du holder deg oppdatert, slik at du får med deg endringer som skjer underveis. I Aider får vi oppdateringer fra Regnskap Norge daglig, og kan til enhver tid svare på det dere lurer på. Når søknadene for april skal fylles ut i mai, kan det godt tenkes at det er flere som er berettiget et større beløp enn i mars.

Og selv om det tar en dag eller to ekstra med litt bistand fra regnskapsfører i forkant av søknaden, så er saksbehandlingstiden fra myndighetene så rask, at det vil ikke bli noe særlig forsinkelse på en eventuell kompensasjon. Vi anbefaler derfor kundene våre til å være føre var, slik at feil kan rettes opp før søknaden sendes, avslutter Gilen.

Har du allerede søkt? Fortvil ikke – vi hjelper deg

Har du allerede sendt inn søknad? Du kan gjøre endringer i søknaden din, og det vil alltid være siste versjonen som gjelder. Vi hjelper deg gjerne med en kontroll av det du har sendt inn, så unngår du feil som kan føre til avslag.

Har du fått avslag på innsendt søknad? Du har seks ukers klagefrist, og vi kan bistå med en gjennomgang av søknaden din for å oppdage eventuelle feil som har ført til avslag. Skulle vi finne feil i søknaden din kan du klage og søke på nytt.

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen? Kontakt oss