AiderAider

Den norske kirke: Kraft i en felles løsning

Etter at kirkelig fellesråd i Trondheim byttet til Aiders skreddersydde regnskapsløsning, er ikke hverdagen lenger den samme. – Vi jobber helt annerledes nå, sier Lena Kongsrud, leder for økonomi og administrasjon i fellesrådet.

Det var ønsket om et felles system som pirket i Kongsruds interesse tilbake i 2019. Aider hadde vunnet anbudet med Den norske Kirke for lønn-, personal- og regnskapstjenester, og det var både rimelig og enkelt for fellesråd å koble seg på.

 

– I Trondheim har vi jobbet hardt for nettopp slike fellesløsninger, fordi vi har tro på at det er til det beste for kirka. Samtidig var vi opptatt av at dette ikke bare var et avrop i en stor avtale. Vi representerer 25 menigheter og har våre særegne behov, sier Kongsrud.

TA KONTAKT

Patricia Olsson

Regionsleder, Sørøst • Statsautorisert regnskapsfører

95 17 68 60 LinkedIn

Enorm effektivisering

Derfor valgte fellesrådet å starte med et forprosjekt. Her ble det raskt åpenbart at alt lå til rette for et godt fremtidig samarbeid.

 

– Kjemien var der fra dag én. Vi opplevde god støtte og ikke minst en interesse for å hjelpe oss med å finne de riktige løsningene. Tidligere hadde vi kjent på følelsen av å være en liten kunde for et stort byrå, men med Aider var det annerledes. 

 

Og med det kunne de virkelig sette fart på digitaliseringen. Papirbilag er en saga blott, transaksjoner er automatisert – og det er slutt på bruk av nettbank.

 

– Det er en ny hverdag, og alt i alt ser vi en enorm effektivisering. Men arbeidet fortsetter. Xledger-systemet som Aider har tilpasset for fellesrådene, har flere gode muligheter for standardisering og regelstyring, og den jobben er ikke ferdig, forteller Kongsrud.

En løsning for fellesskapet

I dag kjøper det trønderske fellesrådet også fullservice lønnstjenester av Aider, og er i ferd med å komme i gang med systemet SD Worx. Med bare én ansatt på lønn merket Kongsrud at de var sårbare ved ferie og fravær.

 

– Outsourcing av lønn har fungert godt for oss, og vi er veldig fornøyd med den hjelpen vi får. Vi er også glad for at denne avtalen gir oss mulighet til å leie inn en rådgiver ved behov. Vi testet det blant annet i forbindelse med et årsoppgjør, og det fungerte bra. 

 

Men for Kongsrud handler samarbeidet først og fremst om å la flest mulig høste fruktene av felles løsninger. Derfor setter hun og hennes kompetente medarbeidere alle kluter til for å optimalisere løsningen på vegne av fellesrådene.

 

– Vi ønsker å gjøre vårt for å bidra til en standardisering. Fordi selv om vi er ulike, er lover og regler likt. Så når vi fremdeles skal effektivisere, handler det ikke bare om oss selv, men om å bygge et fellesskap det ligger en merverdi i å være en del av, sier hun og avslutter: I min ideelle verden er derfor alle fellesråd med i denne løsningen.