AiderAider

Vaksdal kyrkjelege fellesråd bruker Aider til lønn og regnskap: Overrasket over at ikke alle fellesråd er med i denne løsningen

Også kirkelige fellesråd er prisgitt en sunn økonomi. For Bjart-Magnus Ndogo Rosvold, kirkeverge i Vaksdal, handler det om å skape rom for mer kirke. Med moderne økonomisystemer – og god hjelp fra Aider – har han nå en oversikt som hjelper ham med å ta bedre beslutninger.

Vaktmester, økonomisjef – og alt i mellom

Rollen som kirkeverge i en liten kommune som Vaksdal er mangfoldig. I det daglige håndterer Rosvold alt fra telefonsamtaler og bytte av lyspærer til mer komplekse oppgaver som økonomistyring. Kort sagt: Han er vaktmester, økonomisjef – og alt imellom.

– Noen ganger kommer det til og med folk til meg som trenger sjelesorg. Men det er ingen tvil om at økonomi tar opp mye av arbeidstiden min. Slik er det med kirken: Vi er tro, misjon og sosialt arbeid, men til syvende og sist er alt vi gjør, eller ønsker å gjøre, et spørsmål om økonomi, sier Rosvold.

TA KONTAKT

Borghild Hustad Berge

Senior Manager • Porteføljeleder

99 70 69 42 LinkedIn

Patricia Olsson

Regionsleder, Sørøst • Statsautorisert regnskapsfører

95 17 68 60 LinkedIn

Et styringsverktøy

Derfor er det viktig for Rosvold, som er utdannet markedsøkonom, at han til enhver tid har kontroll på hva de faktisk har råd til. Kirkene må ha vann og strøm, de ansatte må få lønn og konfirmantene mat. Ettersom fellesråd forvalter offentlige midler, er de også underlagt god kommunal regnskapsskikk. 

– For meg er det vanskelig å si hva vi skal gjøre i 2024 før jeg vet at vi har penger til å gjennomføre det. Men med Aider har vi den oversikten. Vi har enkel tilgang på oppdaterte tall, slik at det er lett for meg å svare på spørsmål om hva vi har råd til å prioritere.

Regnskapet er ikke lenger noe de gløtter på i bakspeilet – det er blitt et styringsverktøy. Ifølge Lars Patterson, leder i fellesrådet, er det noe de bruker aktivt i hverdagen.

– Et regnskap med sanntidsdata hjelper deg å ta informerte beslutninger. I tillegg kommer naturligvis læringseffekten fra historiske tall gjennom gode rapporter. Det hjelper oss å sette opp presise budsjetter, sier Patterson og legger til:

– Jeg ble overrasket over at ikke alle fellesråd er med i kirkens fellesløsning med Aider. Her får vi rett regnskap til rett tid, fint presentert av kompetente folk. Regnskap har gått fra å bli en belastning til et verktøy vi har stor respekt for, sier han.

Flinke folk som kjenner kirken

I tillegg setter både Rosvold og Patterson pris på at Aider hos Aider har en fast, dedikert person. Selv om – og kanskje nettopp fordi – regnskapet flyter mer av seg selv enn noen gang, er det personlige engasjementet viktig. Særlig når det kommer fra en rådgiver som forstår hverdagen din. 

– Vi har en fast person som har hovedansvaret for vårt regnskap. Når vi sender mail eller ringer, får vi alltid gode svar. Med Aider merker du at du snakker med folk som virkelig kjenner kirken og kirkelandskapet. Og at de har kjennskap til hvordan en kirkeverges arbeidshverdag kan se ut, bidrar uten tvil til den gode servicen, sier Rosvold og Patterson samstemt og legger til:

– Her har Aider truffet en unik balanse: De er et stort og bredt kompetansehus, samtidig som de har spesialkompetanse på kirkeregnskap.

Mer data, klokere valg

Nå ser Rosvold frem til en fortsatt utvikling på systemfronten, som han allerede mener har kommet langt de siste par–tre årene. 

– Regnskapssystemene er bare blitt bedre og bedre, og Aider ligger langt fremme når det kommer til kompetanse på denne fronten. Fremover er det mye som står på trappene. Blant annet ser vi for oss at enda større datamengder vil la oss sammenligne kostnadstall på tvers av et enkelt fellesråd, for eksempel per kirke og per gravplass. 

Det vil gi grobunn for enda bedre økonomianalyser og enda klokere valg. Kombinert med stadig mindre manuell bokføring vil det, til syvende og sist, føre til det som for Rosvold er det aller viktigste:

– Å skape rom for mer liv i de lokale kirkene.