AiderAider
AIDER Kontor-3054

Slik påvirker digitalisering økonomisjefens hverdag

I Aider hjelper vi hver dag kunder med å digitalisere prosesser. Men hva betyr dette i praksis? Hvilken vei går utviklingen, og hva er våre viktigste verktøy når vi rigger oss for fremtiden? Regionsleder for Aider Sør-Vest, Patricia Olsson, forklarer hvordan digitalisering betyr en enklere hverdag for økonomisjefen.

Snakk med oss om digitalisering. Ta kontakt i dag.

– For oss som kompetansehus er forenkling selve kjernen i digitalisering. Etter hvert som systemene våre blir mer og mer komplekse, og datamengdene større, blir det også viktigere å forenkle grensesnittet mot sluttbrukeren. Vår jobb er å sy de komplekse systemene sammen til én løsning, slik at det blir enklere å følge med i den stadig økende endringstakten, sier hun.

Bilde av Patricia som smiler

Løft blikket

Olsson presiserer at forenkling kan bety så mangt. Alt fra at økonomisjefen skal få slippe unødvendige telefoner og mailer, til at han eller hun alltid får et ferdigstilt regnskap til rett tid.

– Uansett hva slags tjenester du behøver å kjøpe inn eller ikke, er det avgjørende å ha et godt system i bunn. Å velge riktig ERP-løsning er en viktig del av digitaliseringsarbeidet, forklarer hun.

Blant Aiders kunder er Xledger det hyppigst foretrukne systemet, først og fremst fordi det i stor grad muliggjør automatisering og effektivisering.

– Noe av det beste med Xledger er at du kan zoome inn og se detaljer i sanntid. Du har alt tilgjengelig når du trenger det, og det at alle jobber i samme system, åpner for fleksibel arbeidsdeling. Til sammen lar dette deg løfte blikket og se fremover.

Krever systemkompetanse

Samtidig handler forenkling dypest sett om å tilpasse løsningene etter ulike behov. Alle bedrifter er forskjellige, og det betyr at rådgivere som Olsson må være klar til å tilby skreddersøm.

– Økonomisjefens rolle er blitt mer strategisk. Det vil si at de trenger mer enn bare fine standardrapporter. Kanskje ønsker han eller hun å hente ut helt spesifikke tall, eller å få kjørt en mengde data ut i en spesialtilpasset rapportpakke. Kanskje behøver de en ny integrasjon, et nytt forsystem med et enklere brukergrensesnitt eller et dashbord. Som digitaliseringsrådgivere er dette vår jobb å fikse, sier Olsson.

Dermed, sier Olsson, er det heller ikke til å komme utenom at forenkling – fremtidens forenkling – krever betydelig systemkompetanse.

– Det er allerede viktig, men det kommer til å bli helt avgjørende. Skalerbar forenkling er når vi klarer å kaste oss rundt og finne en løsning som gjør hverdagen enklere for en hel bedrift, sier hun og legger til:

– Å gjøre noe enkelt er i grunnen enormt komplekst. Skal kunden få noe som er lett å håndtere, krever det mye kompetanse fra oss bak kulissene.

Ikke skyt spurv med kanon

Hun er opptatt av å aldri prøve å tre den samme løsningen nedover hodet på vidt ulike kunder.

– Det er mye skyting av spurv med kanon der ute. Men virkeligheten er sånn at noen trenger en standard rapport, mens andre trenger større grad av tilpasning. Og nettopp fordi vi er et ledende Xledger-miljø, kan lage skreddersøm etter kundens behov.

Og siden Aider er et kompetansehus som kan trekke veksler på en rekke fagfelt, stiller de opp med rådgivere som kan gi økonomisjefen akkurat den veiledningen de trenger.

– Det er vår jobb å senke brukerterskelen så mye som mulig. En økonomisjef er ikke interessert i å måtte ringe hver gang de trenger noe. Brukervennlighet og mestring henger sammen, og derfor må systemet være godt tilrettelagt og godt forklart.

Jobb tett

Men tross viktigheten av å ha en stødig, systemteknisk hånd, kommer Olsson tilbake til det grunnleggende: det gode forholdet. Samarbeidet mellom folk.

– Et godt system kan være en løsning, en output, men det er ikke gjennom et system du forstår kundens behov til å begynne med. Økonomisjefene der ute trenger en rådgiver som kjenner dem. En de kan snakke godt sammen med.

De beste rådgiverne, påpeker hun, er de som ser helheten og kan tilpasse systemet slik at ting blir automatisert. De som klarer å spare tid for kunden og vet hva økonomisjefen er opptatt av.

– Det handler om å være interessert, ikke bare i tallene, men i omsetningen og virksomhetsmålene. Ja, det handler egentlig om å bry seg.

Vil du komme i gang med digitalisering? Ta en prat med oss i dag.