AiderAider
Toppbilde

Tips til deg som sender inkassovarsel

– Vi kan kanskje mene at det er gammeldags i vår digitale hverdag, men inkassovarsel SKAL sendes som brev, sier Vinje, og presiserer at SMS eller e-post ikke er tilstrekkelig. Det er også viktig at det fremgår tydelig at brevet er et inkassovarsel.

Vil du vite med om våre inkassotjenester? Kontakt oss

– Brevet må også referere til faktura, beløp og forfallsdato. Utover dette skal det kun stå: «Dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager fra dette brevets dato vil kravet bli sendt til inkasso. Omkostninger kan påløpe.» Vinje understreker at det skal stå «omkostninger kan påløpe», og ikke at disse vil påløpe. Videre er det viktig at det i et inkassovarsel ikke skal stå noe om rettslig inkasso.

Avsender har adgang til å kreve et gebyr for utsendelse av purring eller inkassovarsel, gitt at dette sendes minst 14 dager etter forfall på forutgående purring eller forfall på faktura. Dersom purring og/eller inkassovarsel sendes før det har gått 14 dager etter forfall, er det ikke tillatt å ta gebyr for dette.

 – Et moment mange ikke er klar over, er at det ikke er lovpålagt å sende purring, sier Vinje. Hvis du likevel ønsker å gjøre det, anbefaler vi å begrense det til én purring før inkassovarsel.

Ønsker du hjelp med inkassospørsmål? Ta kontakt på tlf. 907 81 140 eller innfordring@aider.no.