AiderAider
Nærbilde av systemet Xledger på en laptop

Timeregistrering i Xledger

Xledger Prosjekt tilbyr en komplett løsning for timeføring, prosjektregnskap, prosjektfakturering og ressursplanlegging, slik at du til enhver tid har oversikt over ressursbruken i din virksomhet.

Vil du vite mer om mulighetene som finnes i Xledger? Kontakt oss

Timeregistrering

Timeføring i Xledger er enkel og intuitiv, enten du bruker smarttelefon mens du er på farten, eller sitter foran PC’en. Timeføringen kan registreres på flere nivåer, f.eks. prosjekt, kunde, oppgave, kostnadssted eller objekt. I tillegg finnes det et fritekstfelt for kommentarer, samt mulighet for å sette opp snarveier til de mest brukte prosjektene og aktivitetskombinasjonene. Med oppsett som attestasjonsansvarlig, kan du godkjenne timelister på overordnet nivå, og enkelt få oversikt over avdelingens eller virksomhetens tids- og ressursbruk.

Prosjektplanlegging og prosjektregnskap

Med Xledger er det enkelt å vurdere inntekter, kostnader og timesaldoer opp mot planlagt ressursbehov, timeomfang og økonomi. Ved hjelp av spørringer og rapporter har du full oversikt over alle prosjekter på det detaljnivået du ønsker, enten du foretrekker prosjektstyring basert på faktiske bokførte inntekter og kostnader, eller beregnede timeinntekter og –kostnader. Slik har du til enhver tid full oversikt over prosjektregnskapet, selv om dette ikke faktureres fortløpende eller om lønn og andre kostnader ikke føres mot prosjektet.

Nærbilde av dame som trykker på en smarttelefon

Prosjektstyring på 1-2-3:

 • Prosjektstruktur på flere nivåer og dimensjoner
 • Daglig og periodisk timeføring med godkjenning av timelister
 • Timeregnskap basert på timeføring med påløpte og bokførte inntekter og kostnader
 • Arbeidsplan med kalender og standard arbeidstid
 • Tilgangsstyring for ansatte og prosjektledere
 • Løpende oppdatert oversikt over status og lønnsomhet
 • Prosjektfakturering med støtte for både fastpris og løpende avregning
 • Automatisk generering av fakturagrunnlag basert på timeføring, reiseregning, direkte utlegg, faste betalingsoppsett viderefakturering av utlegg i hovedbok
 • Egendefinerte fakturaoppsett med forside og spesifikasjoner
 • Prosjektregnskap basert på faktiske inntekter og kostnader i hovedbok
 • Inntektsbokføring med inntektsberegning istedenfor faktura
 • Automatisk overføring av timer til lønnsgrunnlag
 • Styring og kontroll av interne og eksterne prosjekter
 • Ressursplanlegging på flere dimensjoner med automatisk kalkulering av prosjektbudsjett
 • Forhåndsdefinerte spørringer og rapporter
 • Standard prosjektrelaterte roller med ulike tilgangsnivå

Prosjektfakturering

Xledgers prosjektmodul genererer et automatisk fakturagrunnlag for prosjektfakturering basert på data fra timeføring, reiseregning, direkte utlegg, faste betalingsoppsett og viderefakturering av utlegg i hovedbok med påslag. Fakturagrunnlaget kan redigeres underveis i faktureringsløpet, og helt frem til faktura er produsert. Egendefinerte fakturaoppsett med fakturaforside og spesifikasjoner gir mulighet for å tilpasse fakturaoppsettet til ditt selskaps behov.

 

Tids- og ressursplanlegging

Timebudsjettering og planer for fremtidig ressursbruk er et viktig styringsverktøy for mange selskaper. Automatisk beregning av prosjektbudsjett med utgangspunkt i prosjektdimensjonene gjør Xledger til et nyttig prosjektstyringsverktøy med mulighet for å kontrollere faktisk timeføring og prosjektregnskap opp mot planlagt ressursbruk og budsjett.