AiderAider

4 gode råd til bedrifter i krisetid

Det er krevende å holde en bedrift på stø kurs, spesielt når det blåser opp til storm. Like vanskelig er det å holde farten oppe når all vind forsvinner fra seilene.

Trenger du bistand? Noen å snakke med? Kontakt oss

Vi i Aider får mange henvendelser og spørsmål for tiden. Det er ikke så rart. Hvordan skal virksomheter forholde seg til situasjonen vi befinner oss i – og hva er viktig å tenke på? Her gir vi deg 4 gode råd.

– Det er ikke tvil om at dette blir en tung tid. Mange lurer på hva de bør gjøre nå, og det finnes ikke noe fasitsvar, sier Geir Finholdt, seniorrådgiver i Aider.

4 konkrete råd kan han imidlertid gi uten forbehold:

 

1. Ta det viktigste først

– Det aller første du må gjøre er å ta tak i utfordringene som kan skape problemer på kort sikt. Det mest åpenbare er å sikre likviditeten din, sier han.

Her er det mange grep du kan gjøre – både på inngående og utgående transakssjonsstrøm.

– Forsøk å få inn utestående fordringer så fort du kan. Trenger du likviditet raskt, kan du vurdere å selge noen av fakturaene dine. Kanskje er det aktuelt å gå i forhandlinger med gårdeier. Samtidig bør du opprette dialog med andre som leverer faste kostnader.

 

Spesifikt for Corona-situasjonen

Den 17. april åpnet søkeportalen for kontantstøtteordningen, en del av krisepakken fra Regjeringen. Her kan bedrifter som opplever vesentlig omsetningsfall, som følge av Corona-pandemien, søke om kontantstøtte til å dekke uunngåelige faste kosnader.

Dette vil bidra til å bedre likviditeten for mange i denne vanskelige situasjonen. Vi i Aider bistår våre kunder med søkeprosessen.

Les mer om kontantstøtten, og om hvordan det er bedre å være føre var enn etter snar

 

2. Gjør det du har utsatt

– De fleste bedrifter har prosjekter som har måttet vente fordi de ikke har hatt tid til å prioritere det. Dette er kanskje en god anledning til å hente noen av dem ut fra kjølelageret, dersom du har økonomi til det.

Han viser for eksempel til oppstart med alternative inntektskilder som gir likviditet, eller planleggingsarbeid du har lagt på vent.

– For mange kan dette være en god tid til å gjøre unna analysearbeid. Det er viktig å forstå nå-situasjonen, og gjøre en enkel analyse på inntekter og kostnader i den nærmeste tiden. Hvordan vil dette påvirke økonomien vår, og hva kan vi gjennomføre av aktiviteter. Snakk med regnskapsføreren din og lag prognoser for det neste kvartalet.

Kvinne med grønt blad i hendene

3. Vær rause med hverandre

– Hvis du vet at bedriften din kommer til å slite, er det viktig med dialog. Både overfor ansatte, kunder og leverandører. Snakk med dem, og prøv å finn løsninger sammen, oppfordrer Geir.

Han peker på at alle ledd i verdikjeden er avhengige av hverandre. Ingen tjener på at noe stopper opp.

– Derfor er både kommunikasjon og raushet viktigere enn noen gang. Vis forståelse både overfor dem du kjøper varer og tjenester av, og dem du leverer til, sier Geir og avslutter:

– Vi må tenke dugnad nå.

4. Vær oppmerksom på det du kan lære av krisen

– Det kommer en tid etter dette også. Da blir det et spørsmål om du kommer deg sterkere ut av krisen eller ikke. Når tider garantert blir vanskelige, bør vi i det minste sørge for å lære noe av det, råder Geir.

Rådgiveren forteller at kriser tvinger oss til å tenke annerledes. De utfordrer oss.

– På noen områder merker vi i Aider at vi blir mer kreative. Da gjelder det å notere oss hvordan og hvorfor. Hva av dette kan vi ta med oss videre? Vi har for eksempel gjort oss nyttige erfaringer med digitale kundemøter. Dette skal vi lære av. Det er alltid viktig så se etter nye og kreative måter å utføre arbeidsoppgaver på, for deretter å kunne bli mer produktive – og bli enda bedre i fremtiden, avslutter Finholdt.

Trenger du bistand? Vi kan hjelpe deg. Kontakt oss

regnskapsfører