AiderAider

Coronaviruset: Krisepakken for næringslivet – del 1

Samtlige partier på Stortinget er nå enige om en krisepakke for næringslivet. Myndighetene setter derfor nå i gang de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe norske bedrifter i en krevende situasjon. Tiltakene vurderes løpende.

Spørsmål om krisepakken? Kontakt oss. Kontakt oss

Dette er tiltakene som det nå er enighet om:

Mandag, 16. mars 2020

Permitteringer: Varslingsfristen er nå to dager, og arbeidstaker får full lønn de første 20 dagene (inntil 6G). Bedriftene betaler to dager, så overtar staten. Etter 20 dager blir det dagpenger.

 • Aider kan bistå våre kunder med det praktiske rundt permitteringsprosessen.

Oppdatering: Fredag 20. mars kom følgende presiseringer:

 • NAV har opplevd et voldsomt press den siste uken. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass, og NAV har fått behandlet søknaden.
 • Arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.
 • Aider kommer tilbake med mer, når bestemmelsene kommer formelt på plass neste uke.

Dagpenger: Ordningen for dagpenger blir forbedret. Dagpenger blir 80 prosent av tidligere lønn opp til knapt 300.000 kroner (3 G), og deretter 62,4 prosent av tidligere lønn opp til ca. 600.000 kroner (6 G). Grensen for å motta dagpenger senkes til ca. 75.000 kroner (0,75 G).

Oppdatering: Fredag 20. mars kom følgende presiseringer:

 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G (inntekt siste 12 måneder), eller 2,25G (inntekt siste 36 måneder). Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.
 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingen starter, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå uten inntekt.
 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger endres fra minimum 50% – til 40%.

Omsorgspenger: Arbeidsgiver betaler omsorgspenger i tre dager. Deretter betaler staten. Perioden for omsorgspenger dobles fra 10 til 20 dager. Omsorgspenger blir ofte kalt «hjemme med sykt barn»-dager.

 • Aider følger opp det praktiske rundt dette for våre kunder.

Oppdatering: Fredag 20. mars kom følgende presiseringer:

 • Ordningen med økning til 20 dager gjelder ut 2020.
 • Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt – og er derav ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19.

Sykepenger: Arbeidsgiver betaler sykepenger i forbindelse med koronasmitte i tre dager. Deretter betaler staten. Også selvstendig næringsdrivende blir omfattet, men etter gjeldende regler for ytelser til denne gruppen.

 • Aider følger opp det praktiske rundt dette for våre kunder.

Husk å endre skattekortet: Dersom du nå opplever inntektstap, en lavere lønn enn vanlig, så husk å endre skattekortet. Da kan du sette skattetrekket ned, og betale mindre skatt i denne perioden.

Oppdatering: Fredag 20. mars kom følgende presiseringer:

 • «Corona-fravær er sykefravær.»
 • Regjeringen presiserer at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperioden på 16 dager i trygg forvissning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepenger fordi arbeidstaker brukte egenmelding fremfor legeerklæring.
 • Regelen om at staten dekker sykelønn fra dag fire, vil også, fra fredag 20. mars, gjelde frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Arbeidsgiveravgift og moms: Innbetaling av moms 14. april og arbeidsgiveravgift 15. mai i år, utsettes. Den lave momssatsen på 12 prosent blir redusert til 8 prosent. Lavere momssats gjelder på tjenester innenfor persontransport, overnatting, allmennkringkasting – samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

 • Aider følger opp det praktiske rundt dette for våre kunder. Også for innsendt momsoppgave.

Oppdatering: Tirsdag 31. mars kom følgende presiseringer:

 • Stortinget har i dag vedtatt at lav MVA sats reduseres fra 12% til 6% fra 1. april til og med 31. oktober. Lav MVA-sats gjelder hovedsakelig innenfor reiseliv, overnatting og persontransport og kulturområdet.

Forskuddsskatt: Innbetaling av andre termin forskuddsskatt for aksjeselskaper, som forfaller 15. april i år, utsettes.

Oppdatering: Dersom du allerede har betalt forskuddsskatten, så kan du få denne tilbakebetalt, og heller betale igjen senere.

Skattemelding: Oppdatering, torsdag 16. april kom følgende beskjed fra Finansdepartementet: Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

A-meldingen: Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset, i første omgang for a-melding med leveringsfrist 5. mars i år.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere: Denne gruppen blir sikret en inntekt på 80 prosent av gjennomsnittsinntekten de tre siste årene, opp til knapt 600.000 kroner (6 G). Dette inntreffer etter 16 dager med inntektsbortfall. Videre får denne gruppen utbetalt omsorgspenger etter dag fire, som er de samme reglene som for lønnstagere og med nivå som den foreslåtte ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende.

Læringer: Lærlinger beholder sine ytelser.

Regnskapsføreren aider

Andre generelle råd til kunder og bedrifter i disse tider

Finansiering
Snakk med banken din med tanke på lånefinansiering og eventuelt avdragsfrihet. Har du behov for likviditet for å klare deg gjennom denne krisen så ikke nøl med å kontakte oss. Vi kan bistå deg med ulike alternativer overfor banken eller annen finasieringskilde.

 • Det legges også opp til offentlige støtteordninger og garantier for finansiering. Aider følger opp regelverket som kommer knyttet disse støtteordningene.

Leverandørkreditt
Det kan være lurt å søke om å øke leverandørkreditten. Gå dialog med dine leverandører og finn praktiske løsninger sammen.

Kundekreditt
Vær bevisst på hvilken kredittgrense du gir den enkelte kunde. Følg fordringsutviklingen nøye og vurder hver kunde individuelt.

Alternative inntektskilder
Gjør en kartlegging av hva selskapet kan finne av andre eller alternative inntektskilder, som gir bedret likviditet på kortsikt.

Aider anbefaler alle å følge oppdaterte råd fra myndighetene om tiltak i forbindelse med Coronaviruset. Her noen nyttige linker:

Ta vare på hverandre, alle sammen.

Ikke nøl med å ta kontakt med din rådgiver, eller å sende spørsmål til hjelp@aider.no