AiderAider

Coronaviruset: Krisepakken for næringslivet – del 2

Regjeringen har lansert ordningen som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Stortinget ble enige om forslaget, tirsdag 7. april – og søkeportalen ble lansert 17. april.

Spørsmål om krisepakken?

Cash, ikke kreditt

Fredag, 27. mars 2020, la regjeringen frem forslaget for del 2 av krisepakken til næringslivet. Stortinget ble enige om forslaget, tirsdag 7. april. Søkeportalen ble lansert 17. april.

Aider følger situasjonen tett, og vil oppdatere dette innlegget fortløpende med ytterligere detaljer.

 

Tilskudd til faste kostnader – også til regnskapsføring

Den presenterte ordningen er ment som en nødhjelp til bedrifter som har faste kostnader de ikke kommer seg unna, som for eksempel husleie, strøm, forsikringer og leasingavtaler. Kostnader til regnskapsfører ble også nevnt som et eksempel på kostnader som kan dekkes av ordningen.

Tiltakene skal være målrettede, effektive og midlertidige. I første omgang vil tiltakene gjelde i to måneder (kan forlenges ved behov), og det er antatt at det vil koste staten 10-20 milliarder i måneden. Ambisjonen er at pengene skal kunne være på konto om 2-3 uker.

– Krisen treffer bredt, derfor er tiltakene brede, sier finansministeren.

Nattehimmel med stjerner

Oppdatering, 17. april 2020

Søkeportalen er nå åpen.

Vi i Aider oppdaterer oss løpende på modellen og retningslinjene for støtte. Vi kjenner tallene godt, og vi vil kunne bistå våre kunder i denne prosessen – med for eksempel å finne frem nødvendige tall, beregne størrelsen på støtten og sende inn søknaden.

Klikk her for å gå til portalen

Les også: Kontantstøtten – bedre føre var enn etter snar

 

Hvem kan søke?

Pakken skiller mellom de som er pålagt å stenge, og de som ikke er det. For begge gjelder en nedre grense på 5.000 kroner, og for sistnevnte er det en egenandel på 10.000 kroner.

 • Bedrifter som er pålagt å stenge vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned.
 • Bedrifter som ikke er pålagt å stenge vil kunne få 80 prosent av sine faste kostnader dekket.

Kontantstøtten vil beregnes etter følgende formel: omsetningsfall (i prosent) * faste kostnader (- fratrukket eventuell egenandel) * justeringsfaktor

 

Detaljer om ordningen

 • Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned året før (20 prosent i mars). Dersom foretaket ikke hadde virksomhet samme måned året før, kan et gjennomsnitt av januar og februar i år brukes.
 • Det settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5000 kroner utbetales ikke.
 • Vi legger opp til at den øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA. Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til de endelige grensene i en egen forskrift.
 • Som unngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.
 • Ordningen gjelder foreløpig for mars, april og mai.
 • Det er ingen regler for at bedrifter ikke kan ta ut utbytte eller si opp ansatte mens de mottar støtten.
 • Det er enighet om at det skal være åpenhet om hvem som får støtte fra krisepakken, men uklart hvordan det i praksis vil løses og nøyaktig hvem som skal få anledning til å etterkontrollere tildelingene.
 • Ordningen skal vare ut mai, og Stortinget ber regjeringen komme tilbake til dem om ordningen skal vare lenger.

 

Frister for å søke

Søknad om tilskudd etter ordningen kan tidligst sendes inn etter utløpet av den måneden (perioden) tilskuddet skal dekke. Søknad om tilskudd for april kan likevel først sendes inn 15. mai. Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd etter ordningen er 30. juni 2020.

 

Hvem kan ikke søke?

Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak:

 • Finansnæringen
 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
 • Olje- og gassutvinning
 • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
 • Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
 • Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

Når ordningen først kommer på plass vil Regjeringen ta en fot i bakken etter utbetalingene for april – for å se om det er behov for justeringer på modellen.

Kilde: regjeringen.no

To hovedformål med ordningen

Ett av hovedmålene er at de sunne bedriftene skal kunne holde seg flytende, og raskt kunne få opp igjen aktiviteten etter krisen. Målet er med andre ord at situasjonen skal gå fra å være et likviditetsproblem – til å heller bli et soliditetsproblem.

Det andre hovedmålet med nødhjelpen er å sende en beskjed til leverandører om at det er trygghet i leverandørkjeden.

 

En dugnad må til, også i næringslivet

Regjeringen oppfordrer alle i leverandørkjeden til å deler av regningen – staten tar en andel, som vil variere. Det er foreslått en høyere kompensasjonsgrad for dem som har fått yrkesforbud og har måttet stenge helt.

 

En digital selvbetjent portal

Finans Norge som representerer banknæringen samarbeider med regjeringen om en løsning der bedriftene søker støtte gjennom en digital portal hvor behandling av søknader i stor grad skal automatiseres og baseres på tilgjengelige registerdata. Dette for at pengene kan utbetales så raskt som mulig. Bedrifter som søker vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte, og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen. Målet er at pengene skal være på konto innen tre uker.

Den selvbetjente søkeportalen for kontantstøtte er nå lansert, trykk her for å gå til portalen

Prinsipper for krisepakken

Regjeringen vil innrette kompensasjonsordningen etter følgende syv prinsipper som ble presentert fredag:

 1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt
 2. Ordningen skal være målrettet
 3. Ordningen skal være midlertidig
 4. Ordningen skal favne bredt
 5. Ordningen skal være enkel
 6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket
 7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres

Ikke nøl med å ta kontakt med din rådgiver, eller å sende spørsmål til hjelp@aider.no

regnskapsfører