AiderAider

Hva har egentlig et styre ansvar for? 

Styret er bedriftens høyeste organ etter generalforsamlingen. Men hva er egentlig styrets ansvar og plikter og hva utgjør et godt styre? Her er alt du må holde styr på.

Har du spørsmål om styrearbeid? Kontakt oss

Åge Flohr har jobbet som bedriftsrådgiver i Aider i nærmere 12 år. Gjennom karrieren har han sittet ved bordet i et titalls styrer – ofte også i lederstolen. Det har gitt ham noen erfaringer:

– Det er svært varierende der ute, men jeg ser generelt mye venstrehåndsarbeid i norske styrer.

 

Hardt mot styrbord

I Norge er det relativt få innslag av profesjonelle styremedlemmer. Selv om noen bedrifter ønsker ekstern hjelp, er det mye lokalt eierskap i styrene.
– Og det er naturlig at de vil være med. Men et godt styre krever mye tid – og det har ikke alltid eierne så mye av, sier Flohr. Nedenfor nevner Åge noen viktige punkter som styremedlemmene skal ha styring på.

Smilende mann ved sin kontorpult

Styremedlemmer skal

  • føre tilsyn av at bedriften har kvalifisert personell
  • sørge for en klar ansvars- og oppgavefordeling internt i ledelsen
  • ha oversikt over resultatutvikling, balanse, egenkapital – og plikter å vurdere selskapets økonomiske stilling og soliditet
  • føre tilsyn med at bedriften opererer forsvarlig i henhold til loven, også med tanke på tilfredsstillende HMS-arbeid
  • ha lagt opp skikkelige rapporteringsrutiner, som sørger for at både daglig leder og styret er orientert

Men det aller, aller viktigste er å ikke påføre andre økonomisk tap. Og skal du unngå å utsette leverandører eller offentlige myndigheter for risiko, må du ha god kontroll på egenkapitalen, legger han til.

Lov å gjøre feil

Selv om styrer også rapporterer til personene som har valgt dem, representerer styremedlemmer kun seg selv. Det innebærer et betydelig personlig ansvar for det som skjer.

– Du må allikevel aldri glemme at selskapsinteressen er den som står i sentrum. Noen ganger kan den stå i konflikt med eierens interesser, og det krever en vurdering. Men må du velge, går selskapet alltid foran, sier Flohr.

Han presiserer at det er lov å gjøre feil. Men styret og selskapet må ha vurdert situasjonen, og som et minimum ha samlet nok informasjon til å danne et beslutningsgrunnlag.

– Så kan det selvsagt hende at beslutningen viser seg å være feil. Men den skal være tatt med selskapets beste i tankene, uten å bli forstyrret av egeninteresser.

 

Flytende forhold til ledelsen

Et vanlig spørsmål er hvor tett styrets samarbeid med ledelsen skal være. Ifølge Flohr finnes det ikke et fasitsvar, men han er tydelig på at forholdet bør være fleksibelt.
Det kommer mest an på i hvilken fase bedriften befinner seg. Går du gjennom store endringer eller utfordringer, bør styret være tett på ledelsen. I perioder med vanlig drift og naturlig utvikling er det ikke like nødvendig. Men et styre bør alltid følge med og stå klart til å være «på» dersom bedriften går inn i en kritisk fase, sier Flohr.

 

Dette er riktig sammensetning

Men hva med folka? Hva slags personer og kompetanse utgjør et effektivt styre? Kort sagt: Hva er en hensiktsmessig styresammensetning? Flohrs oppskrift er enkel:

– Styret ditt må være komplementært. Folka må utfylle hverandre. Skal du ha inn et nytt styremedlem, må han eller hun kort sagt øke den samlede kompetansen. Men husk at et styre ikke trenger å ha fag- og produkt-/tjenestekompetanse, sier han og presiserer:

– Over alt annet må styret ha kompetanse på fire områder: marked, drift, økonomi og strategi.

Likte du denne artikkelen? Les mer om bedriftsrådgivning