AiderAider
aider karrieremuligheter

Konkurransen i energibransjen tilspisses: Slik henger du med

Sitter du fremdeles med et tungt og utdatert forretningssystem? Da er tiden inne for å gjøre noe med akkurat det. – Det handler ikke lenger bare om å unngå tungvinthet og høye systemkostnader, men om å ta bedre beslutninger, sier Gunnar Høgetveit, Senior Manager i kompetansehuset Aider.

Snakk med oss om teknologi! Ta kontakt i dag.

Som både økonomer og teknologer jubler Aider for alle som tar digitalisering på alvor. I jakten på verktøy som kan effektivisere, er det likevel lett å glemme ERP-systemet. Det bør du ikke, mener Gunnar

– Det er viktig å ta innover seg at teknologi er i ferd med å endre hele faget økonomistyring. Med riktig system og en dyktig partner får du ikke et regnskapsark, men beslutningsstøtte i sanntid. Du er ikke klar for i morgen hvis du bare ser på tall fra i går. 

Laptop med skjermbilde fra Xledger

Best mulig resultat per kWh

Som eksempel trekker Gunnar frem kraft- og energibransjen, som Aider har mye kjennskap til: 

– Dette er en bransje hvor mange aktører har følt seg modne for å se ting med nye øyne. Konkurransen tilspisses, flere gjennomgår omstrukturering og nær sagt alle kjenner på at de må effektivisere.

Når de oppsøker Aider, sitter de gjerne med eldre systemer som ikke er skalerbare, har høye serverkostnader og som krever mye manuelt arbeid.

– Deres ønske er jo et best mulig resultat per kilowattime produsert. Da kan de ikke kaste bort tid på inntasting og tungrodde arbeidsprosesser. Det er tid som kunne vært brukt på analyse og innsikt, slår han fast.

Fra historikk til prognose

For mange i energibransjen, både kraftverk og leverandører, er gode rapporteringsmuligheter også et tungt lodd på vektskålen. 


– Noe av det de faller for ved moderne økonomisystemer som Xledger, er at det er enkelt å registrere og rapportere data på mange nivåer. Det gjør at det blant annet er lettere å møte stadig nye rapporteringskrav, forklarer Gunnar.

I tillegg er sanntidsdata bare noen tastetrykk unna. Og med dem kan de utarbeide langsiktige, økonomiske prognoser.

hr-rådgivning

– Spesielt nyttig er dette for konsernstrukturer som stadig endres gjennom nyetableringer og salg. Med enkel tilgang til alle nøkkeltall er det en langt mindre jobb å estimere de finansielle konsekvensene av en prosjektportefølje. Xledger har velprøvde løsninger for akkurat dette, og de høster svært gode tilbakemeldinger.

Få bedre effektivitet og lønnsomhet

Gunnar legger ikke skjul på at det kan kreve litt jobb å bytte til et moderne økonomisystem. Men det blir langt enklere om du har en partner som kan hjelpe deg.

– Det at vi både kjenner bransjen og har sterk lokal forankring, gjør at vi kan følge opp kundene våre ekstra tett. Det vet vi mange setter pris på. Men så er vi jo ikke bare et regnskapskontor, vi er et teknologitungt kompetansehus. Det betyr at vi kan hjelpe deg med alt fra implementering til utvikling av akkurat de integrasjonene du trenger.

Med smarte integrasjoner mot øvrige fagsystemer er det enda lettere å synliggjøre presise KPI-er.  

– Vi hjelper deg med alt dette. Og når arbeidsprosessene dine er forenklet og de rutinepregede oppgavene automatisert bort, kan våre flinke folk bistå med det viktigste av alt: innsikt og råd som øker effektivitet og lønnsomhet.

 

Vil du henge med i konkurransen? Ta en prat med oss i dag.