AiderAider

Arcadia Regnskap blir en del av Aider

Arcadia er et bransjespisset regnskapsbyrå med en rekke nasjonale kunder innen reklame, TV, film og animasjon. Nå blir trondheimsbedriften en del av kompetansehuset Aider. – Vi oppfattet Aider som de mest moderne i bransjen, sier Julia Hansen, daglig leder i Arcadia Regnskap.

Timebaserte prosjektregnskaper, månedlige gjennomganger av lønnsomhet og hyppige innkjøp av eksterne tjenester – produksjonsverdenen har noen særtrekk som skaper unike problemstillinger. Heldigvis har noen spesialisert seg på dem.

– Arcadia ble til fordi det var stor etterspørsel etter folk som hadde forståelse for denne bransjen. I dag er vi 5 ansatte som betjener prosjektbaserte virksomheter over hele landet, sier Hansen.

 

Voksende etterspørsel

Mens noen kunder outsourcer hele økonomifunksjonen til Arcadia, ønsker andre kun å få utført typiske controlleroppgaver.

– Særlig prosjektgjennomgang er det mange i bransjen som vil ha hjelp til. Det er opp til kunden om de bare ønsker gode råd, eller om vi skal ta hele regnskapet. Ofte kjører vi månedsrapporteringer og årsregnskap, i tillegg til at vi er bindeleddet mellom byrå og revisor, forklarer Hansen.

TA KONTAKT

Veronika Farstad

Kontorleder, Trondheim • Partner

90 58 32 39

Flere ressurser

Med årene har de imidlertid opplevd at det blir stadig vanskeligere å møte den voksende etterspørselen etter tjenestene deres. Slik kom erkjennelsen av at en sammenslåing kunne være rett valg.

 

– Det er utfordrende å vokse, rekruttere og drive opplæring samtidig. I tillegg har vi skjønt at dersom vi skal ta på oss enda større oppgaver, må vi selv være større. Som del av Aider får vi langt flere ressurser å spille på, samtidig som vi bevarer og dyrker vår spesialkompetanse.

Bedre posisjonert

At det var akkurat Aider de til slutt ble en del av, var langt fra noen tilfeldighet. I over 15 år har Arcadia vært en papirløs bedrift. De var skybasert «før det ble kult», og remote-jobbing hadde de integrert lenge før pandemien kom.

 

– Vi har alltid ligget langt fremme når det kommer til digitale løsninger. Derfor trengte vi en partner som lignet oss selv, og vi oppfattet Aider som de mest moderne i bransjen.

 

Med Aider og Aider Tech-miljøet i ryggen kan de nå sette enda mer fart på automatiseringen – og hjelpe kundene sine til det samme. Slik vil de kunne bruke enda mer tid på det de er gode på. 

– Vi får mer og mer henvendelser om rådgiving. Etter hvert som selve bokføringen går fortere, er det smarte råd og løsninger folk trenger. Og nå står vi bedre posisjonert enn noen gang til å hjelpe med alt fra analyse til systemintegrasjoner, forteller Hansen. – Nå kan vi tilby begge deler.

Beholder nærheten

Veronika Farstad, partner i Aider, kaller sammenslåingen starten på en bransjesatsing.

 

– Dette vil for det første styrke trondheimskontoret vårt, men det vil også sette fart på en satsing mot reklamebransjen og andre typer prosjektbaserte virksomheter. Nå skal vi lære av hverandre slik at vi kan være til enda større hjelp for enda flere.

 

Også for Hansen er det gevinsten for kunden som er det aller viktigste. Og hun lover at de skal være den de alltid har vært – bare bedre.

– Vi skal beholde den samme nærheten til kundene som vi alltid har hatt. Poenget er ikke å forsvinne inn i et stort konsern, men å få mer muskler til å bygge videre på den spisskompetansen vi har fra før. Slik kan vi utvide tilbudet vårt og skape enda mer verdi, avslutter hun.