AiderAider

Eiendom

Særegne problemstillinger, komplekse driftsprosesser og en omfattende økonomifunksjon: Eiendomsbransjen setter høye krav til spisskompetanse. Den kompetansen har Aider.

Spesialkompetanse på eiendomsøkonomi

I Aider vet vi hvor viktig det er for eiendomsselskaper å ha kontroll på kostnadsregnskapet. Foreligger det for eksempel skattemessig fradragsrett – og er utviklingskostnadene allokert til riktig prosjekt- og aktivitetskoder?

Våre eiendomsteam har spesialisert seg på eiendomsøkonomi, slik at du kan være trygg på å få de mest relevante og pålitelige regnskap- og rådgivingstjenestene.

Felles for både store eiendomskonsern og mindre investorer er også at de trenger hjelp med langt mer enn regnskap, og flere av våre kunder ser at det er tids- og kostnadsbesparende å forholde seg til noen som har samlet denne ekspertisen under samme tak.

Aider tar seg av hele økonomifunksjonen

Vi kan for eksempel ta oss av:

  • transaksjonsrådgivning
  • konsernregnskap
  • relevant skatte- og avgiftsrett
  • kontraktsrett
  • egenkapitaltransaksjoner
  • felleskostnadsregnskap
  • prosjektregnskap

Aider kan altså ta seg av hele økonomifunksjonen, men har også kompetanse til å avlaste deg med administrative eiendomsoppgaver – fra leiekontrakter og styrearbeid til ren forvaltning.

Hvorfor Aider?

I Aider har vi et mantra om å sette folk først. Vi er opptatt av tillitsbaserte kundeforhold, hvor kundene våre opplever at Aiders eiendomsrådgivere er en integrert del av økonomifunksjonen. Det skaper også de beste resultatene.

Vårt eiendomsteam har den dype bransjeforståelsen. Men siden vi er et kompetansehus med bredde, kan vi også koble på akkurat de ressursene du ellers måtte trenge.

Med Aider sine systemrådgivere og -arkitekter sitter vi i tillegg med en unik inhouse-kompetanse på systemsiden. Med et av de aller fremste miljøene på ERP-systemet Xledger kan vi hjelpe deg med å forenkle og effektivisere.

Vil du vite mer om eiendomsteamet- eller tjenestene? Ta kontakt med oss