AiderAider

HR tjenester i Aider

Så gøy at du vil lære mer om ARP-rapportering.

Har dere kontroll på ARP-rapporteringen?

I 2020 ble Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i likestillings- og diskrimineringsloven forsterket og representerte et viktig steg mot større åpenhet og ansvarlighet i norsk næringsliv.

Bedrifter med over 50 ansatte er pålagt å rapportere årlig om deres innsats for likestilling og mot diskriminering. Dette initiativet, som integreres direkte i årsberetningen, understreker betydningen av dette arbeidet. Et kontinuerlig fokus på mangfold tiltrekker talenter, skaper innovasjon og økte resultater på bunnlinja.

Vi tilbyr kundene våre bistand i dette arbeidet og benytter systemet til Equality Check som forenkler og effektiviserer prosessen.

Karina Belseth i Aider står klar for å bistå deg. Send din henvendelse her.

TA KONTAKT

Karina Strandrak Belseth

Tjenesteleder Folk og kultur

95 26 01 55

Trenger du en sparringspartner du alltid kan spørre?

Folka er selve navet i bedriften din. Ansatte som trives, er mer motivert – og yter bedre. Men det kan være utfordrende å få alt til å flyte perfekt, spesielt hvis du føler at du sitter alene med ansvaret. Da er det godt å ha noen å rådføre seg med. Vi i Aider er der for deg, og sammen finner vi ut av hva som funker for flokken din.

– HR handler i bunn og grunn om å tilrettelegge for god ledelse. Sørg for å kjenne flokken din, slik at du vet hva som motiverer og inspirerer dem. Bygg gode og sterke relasjoner med medarbeiderne dine, og gi feedback som både motiverer og utvikler, sier Karina Arnsen, leder for HR-tjenester Aider.

Vi har HR-verktøykassen full

Trenger du konkrete verktøy til å bygge et solid fundament for HR-arbeid i bedriften din, har vi verktøykassen full. For det første har vi utviklet en HR-skanner som avdekker behovene i din organisasjon. Ja, litt som en diagnostikk. Men vi har også medisinen – i form av konkrete HR-produkter som blant annet

– Det handler om å ha en god dialog med de ansatte, og å være til stede uansett hvor mye det koker. Men tid er en begrenset ressurs. Derfor kan avlastning være en av de smarteste HR-investeringene du gjør, understreker Karina.

 

Les mer om Aider sine HR tjenester her