AiderAider

Caravan-kometen Tellus leier regnskapssjef av Aider: En lykkelig relasjon

Ikke lenge etter at caravan-konsernet Tellus startet opp, fikk de «akutt» behov for en regnskapssjef med Xledger-kompetanse. Allerede samme uke var Aider på plass. – Vi stod i en håpløs posisjon, men Aider stilte med akkurat den hjelpen vi trengte, sier Thomas Johannessen, CFO i Tellus.

Bygge en kjede med skalafordeler

Tradisjonelt har caravan-segmentet vært en fragmentert bransje med mange små enheter. Bilene har kanskje vært større, men aktørene har vært mindre enn i bilbransjen. Dette ønsket folka bak Tellus å gjøre noe med.

– Felles for mange av de over 20 selskapene som er innlemmet i konsernet, er at de er drevet som typiske SMB-er, hvor eieren selv er aktivt involvert. Vårt mål har vært å profesjonalise både drift og økonomistyring. Gjennom konsolidering skulle vi bygge en kjede som kunne høste skalafordeler, forteller Johannessen.

TA KONTAKT

Robin Aleksander Olsen

Kontorleder, Sarpsborg • Regionsleder, Østfold • Statsautorisert regnskapsfører

90 29 97 98 LinkedIn

– Handler om tilpasning

Med profesjonalisering fulgte et behov for å gjøre ting likt på tvers av selskapene som ble innlemmet i det nye konsernet. Det bød naturligvis på utfordringer. 

– Dette var bedrifter av ulik størrelse som alle var drevet fra eierperspektivet. Økonomistyringen varierte, og de fleste brukte eksterne regnskapsbyråer. Nå skulle vi samle alt dette i ett felles system. Både som et ledd i å oppleves likt i markedet, og som et operativt grep for å effektivisere og realisere stordriftsfordeler.

Etter et omfattende prosjekt landet Johannessen på at ønsket å bruke Xledger som økonomisystem. Årsaken var det var det mest avanserte systemet – og dermed hadde flest tilpasningsmuligheter.

– Effektive prosesser handler om tilpasning. Har du små og lite fleksible systemer, ender du ofte opp med å måtte endre virksomheten din for å møte teknologiske begrensninger. Har du i stedet tilpasningsdyktig teknologi, kan du sørge for et optimalt møte mellom ERP-systemets muligheter og selskapets prosesser.

Gjør mer enn bare regnskap

Men å finne folk som faktisk hadde kompetanse på Xledger, skulle ikke være bare-bare. Plutselig stod et raskt voksende Tellus der helt uten regnskapssjef.

– Det var ekstremt begrenset tilgang på den typen folk vi så etter. Det vi etter hvert skjønte i vår jakt etter ressurser, var at Aider var et hode foran de andre når det gjaldt Xledger. Dermed tok vi kontakt med dem og lurte på om de kunne tiltre allerede samme uke. Det skulle de selvsagt ordne, sier Johannessen og legger til:

– Siden har jeg lært at det stort sett alltid er svaret når jeg spør Aider om noe. 

Ikke lenge etter fylte Tellus på med enda en ressurs fra Aider. Til sammen fylte de rollene som ERP-leder, operativ regnskapssjef og konsernsregnskapssjef.

– Vi skulle egentlig hatt tre personer til å løse de oppgavene, men vi har klart oss bra, og vi er svært fornøyd med den støtten vi får fra Aider. Det koster jo litt, men til sammen fyller de også langt mer enn bare en regnskapsrolle.

En lykkelig relasjon

Spesielt fornøyd er Johannessen med systemkompetansen han har fått i hus: Aiderne som i dag sitter hos ham noen dager i uken, er mer teknisk rettet enn regnskapsførere flest:

– Det er en av de store styrkene deres. Vi har fått den Xledger-ekspertisen vi søkte etter, og med hele Aider i ryggen kan de fikse oppsett og tilpasninger etter hvert som vi trenger dem. I tillegg vil jeg si at de ligger foran også når det gjelder det generelle kompetansenivået, sier Johannessen.

Fremdeles er det langsiktige målet å ta alle oppgavene in-house. Men Johannessen tror det er et stykke til de kommer dit.

– Dette er en lykkelig relasjon, og vi tror den kommer til å vare en stund. Det vil jo alltid være en gradvis effektivitetsøkning i en ny organisasjon, som potensielt kan føre til at du sitter med for mange folk. Derfor finner vi det fornuftig å bruke innleid kompetanse mens vi fremdeles er i en oppstartsfase.

– Ideelt posisjonert

Johannessen forteller også at ettersom de har gjennomført kontinuerlige oppkjøp, har det vært nyttig med tilgang til ressurser som kan trå til. Ikke bare med å føre regnskapet, men å hjelpe med integrasjon. 

– Aider har vært ideelt posisjonert for å kunne ta ansvar som prosjektleder samtidig som de fører regnskap. Nå kjører de også flere prosjekter for oss, sier han og avslutter:

– Jeg mener kombinasjonen av ERP-systemerfaring, prosesskompetanse og en «doer»-innstilling i Aiders DNA har vært nøkkelen til en svært vellykket relasjon hos oss.

Er det noe vi kan hjelpe deg med? La oss ta en prat!