AiderAider
Kvinne og mann i samtale

Controller

Når var forrige gang du reflekterte over hvilke utviklingsmuligheter bedriften din har? Har du vurdert kostnadskutt eller sett på mulighetene for verdiskapning i det siste? Vi mennesker er vanedyr, og ofte kjører vi oss fast i vante rutiner og kjente mønstre.

På tide å utvikle bedriften videre? Kontakt oss

Noen ganger holder det ikke med nye briller – andre må løfte blikket for deg.

Det er ikke så enkelt å se alle mulighetene som finnes der ute, uten å bli påminnet dem. De færreste av oss liker endring, og enda færre av oss tar initiativ til det selv. Noen ganger trenger vi et vennlig dytt i riktig retning. Et eksternt blikk på virksomheten din kan derfor være det som skal til for å oppdage potensielle muligheter.

Som rådgiver  er det viktig å ha forståelse for regnskap, økonomi og systemer. Men for oss i Aider er det like viktig å kjenne mennesker.

Bruker du ressursene dine best mulig? Vi hjelper deg med å løfte blikket, slik at du får oversikt over nye muligheter, potensielle kostnadskutt og andre endringer som kan gi virksomheten din en sunnere drift. Aider sine rådgivere har kompetansen og bransjeinnsikten som trengs for å gå gjennom din bedrifts økonomi, og foreslå konkrete og gjennomførbare tiltak.

– Effektiv økonomistyring og bedre risikohåndtering gir deg og virksomheten din gir større handlingsrom. La oss løfte blikket ditt, og hjelpe deg med å oppdage de skjulte mulighetene.

Laptop med systemet Xledger oppe

Blant våre controllertjenester finner du:

  • Budsjettering og prognoser
  • Rapportering og analyse
  • Kostnadskontroll
  • Likviditetsstyring
  • Konsernregnskap
  • Lønnsomhetsanalyser
  • Finansiell rådgivning
  • Skatterådgivning
  • Styrerapportering

Trenger du hjelp til å løfte blikket? Trenger du en controller? Kontakt oss