AiderAider
Kvinne skriver på laptop

5 tips for bedre likviditet

Likviditeten lever sitt eget liv. Selv om virksomheten går bra, kan det samtidig være krevende å betjene regninger og gjeld. Dette igjen kan svekke tilliten hos eiere, medarbeidere, leverandører, kunder og banker. Derfor bør likviditet være et helt spesielt fokusområde, slik at dere har de midlene dere trenger – til enhver tid. Her er 5 gode tips.

Vil du vite mer om Aider og hva vi kan hjelpe deg med? Kontakt oss

1. Rutiner

Sett alt som omhandler likviditet i system. Hvem som har ansvar for å følge opp – inkludert back up. Hvor ofte skal likviditeten følges opp? Noen må følge opp daglig i perioder. For de fleste holder det med ukentlig/hver 14. dag. Beskriv rutinene: Kontroll over kostnader, bl.a hvem som skal godkjenne og hvordan innkommende fakturaer skal behandles. På inntektssiden: optimal prissetting, rutiner for rask utfakturering, f.eks delfakturering – samt rutiner for vurdering av tiltak.

Et tips som kan gjøre umiddelbart: Hvilke kostnader kan vi redusere – eventuelt eliminere? Størrelsen på svaret overrasker de fleste!

Regnskapsføreren aider

2. Kredittid

Noe av det viktigste og vanskeligste med kredit-delen er sikre betalere. Etabler et system for kredittsjekk, forhåndsbetaling, delfakturering og hva som må til for å redusere det dyreste av alt: tap på fordringer. I tillegg bør alle faser strammes: Lønnsomme priser, tydelige ordrer, levering, delfakturering, merfakturering, forfall, purrerutiner og inkasso. Reduksjon av kredittider fra f.eks 30 til 14 dager gir rask effekt.

3. Leverandørgjeld

Vare- og leverandørkreditt er ofte lettere tilgjengelig enn annen kreditt. Leverandører skal behandles med respekt, men det er lov å utfordre betingelser. Motsatt eksempel fra forrige punkt: Økning av forfall fra f.eks. 14 til 30 dager hos store leverandører vil også gi rask effekt. Sørg for en god sammenheng mellom kunder og leverandører, f.eks ved å følge med på snitt-tider for pengestrømmene inn og ut.

4. Valuta

Kjøp og salg av varer og tjenester til utlandet kan medføre en betydelig valutarisiko ved ordremottak og bestillinger i andre valutaer enn NOK. Betalingssikkerhet, kulturer og valutahistorikk bør kartlegges nøye. Vurder å ha en likviditetsreserve i den faktiske oppgjørsvalutaen. Avtale om fast kurs med kunde/leverandør og at eventuelle gevinster/tap skal deles likt kan være en risikodempende faktor.

5. Likviditetsbudsjett

Et likviditetsbudsjett kartlegger all pengestrøm inn og ut – inkludert moms, arbeidsgiveravgift o.l. Brutto summer inn og ut. Sett dem gjerne opp i hovedbolker, for å gjøre oversikten enkel. Og rullerende minst ni måneder fremover. Husk å ta med behov for investeringer, og sørg for å en tilstrekkelig buffer. Vær i forkant med å skaffe finansiering til perioder med svak likviditet. Et godt likviditetsbudsjett vil også kunne gi svar på om dere kan finansiere større investeringer.

Likte du denne artikkelen? Les flere nyttige blogginnlegg her.