AiderAider

Aider styrker seg i Grenland: Slår seg sammen med R8 Consulting

Aider fortsetter veksten i sprintfart, og grenlandsbyrået R8 Consulting blir nyeste tilskudd til familien. – Dette er et byrå som er vant til å tenke de store tankene om hvordan verden endrer seg. Det er en god match for oss, sier Bjørnar Fjeld, leder for IT og tech i Aider.

Muskler til å utfordre

Momentumet for kompetansehuset Aider ser ikke ut til å bremse. Kort tid etter sammenslåingen med Tet, blir enda et vekstselskap med på reisen.

– Vi har et uttalt mål om å redefinere hele regnskapsbransjen. Det er ikke mulig uten en viss størrelse. Vi ser at det konsolideres, så vår strategi er å skaffe oss muskler nok til å virkelig utfordre de største. Dette er et ledd i den strategien, sier Fjeld.

Tenker likt

Som kompetansehus tilbyr Aider langt mer enn bare tradisjonelle regnskapstjenester. Automatisering og effektivisering står sentralt i porteføljen.

– Skal du ha et moderne regnskapshus som overlever morgendagens virkelighet, må du gjøre store investeringer i både systemer og folk. R8 er gode på begge deler. Vi skal ikke la de store spise opp bransjen. Derfor samler vi de beste av de små.

Anders Aasen, leder for forretningsutvikling i Aider, sier de har fulgt begeistret med på byrået en stund. Det de har sett, er en åpenbar Aider-partner.

– R8 Consulting har bygget opp et kompetent miljø på svært kort tid. Det er flinke folk som har skjønt ikke bare hvordan bransjen funker, men hvordan den utvikler seg. Og de har tatt grep for å sikre posisjonen sin. Det er typisk oss, sier Aasen.

Lars Erik Løberg fra R8 Consulting, som har bygget selskapet sammen med kompanjong André Østenå, er enig og understreker viktigheten av kompetanse og kontinuerlig utvikling.

– R8 er også et stort konsern, men med Aider kan vi slå hodene sammen med likesinnede. Det er masse som skjer i faget vårt, og det er store bransjemessige utfordringer. For å møte dem trenger vi enda mer kompetanse og størrelse til å utfordre. Det får vi nå, sier Løberg.

 

Systemkompetanse og lokal forankring

At R8 Consulting er sterke på systemrådgiving, har vært viktig i avgjørelsen. Spesielt gunstig er det at byråene har hver sin spisskompetanse.

– R8 er svært dyktige på Visma, mens vi er ledende på Xledger. Begge har tung systemkompetanse in-house. Det betyr at vi kan gi mer og bedre relevant rådgiving hele veien, ikke bare rapportere historikk. Det er like mye folk og beslutningsstøtte vi tilbyr, sier Aasen.

Forretningsutvikleren er også glad for at Aider fortsetter å styrke seg lokalt – i tråd med deres langsiktige strategi. Etter sammenslåingen blir de 50 til 70 i Grenland, og Aider sine to kontorer her vil holde hus i hvert av distriktets to signalbygg; COOP-bygget på Gråtenmoen og Powerhouse Telemark.

regnskapsfører

– Den lokale forankringen er viktig for oss, og vi jobber målretta for å opprettholde den. Derfor er det jo ekstra artig at vi forbindes med begge de moderne prestisjebyggene her, avslutter Aasen.