AiderAider
Mann med ryggen til på en flyplass

Bonuspoeng i 2019 – alt du trenger å vite om de nye reglene

Er du en av dem som reiser mye, både privat og i jobbsammenheng. Da kan opptjening av bonuspoeng over tid bety goder, fordeler og gratisreiser. Men hva er egentlig den skattemessige forskjellen på poeng og penger – og hva er nytt i 2019?

Vil du vite mer om Aider og hva vi kan hjelpe deg med? Kontakt oss

Sjefen får nå innberetningsplikten

Hovedforskjellen, som trådte i kraft ved årsskiftet, er at plikten om å melde fra (innberette) bruk av bonuspoeng flyttes fra arbeidstaker til arbeidsgiver. Det er altså sjefen din som har ansvaret for å rapportere inn fordelen du får fra bonuspoengene. Selve skatteplikten endres ikke – opptjening av poeng er uansett skattefritt.

Mann går ute og snakker i telefonen

Når blir det skattepliktig?

Det er fremdeles slik at bonuspoeng du har opptjent privat, også kan brukes skattefritt privat. Det samme gjelder om du bruker poeng du har tjent opp i jobb, i jobbsammenheng. Først når du benytter «jobbpoeng» til privat bruk, utløser det skatteplikt. Og frem til nå har det vært arbeidstakers ansvar å føre opp dette. Men fra 2019 må altså arbeidsgiver rapportere og trekke skatt for den typen bruk. Dette gjelder også poeng du tjener ved bruk av kredittkort.

 

Arbeidstaker – hold orden i sysakene

Er du arbeidstaker, er konsekvensen av endringen enkel: Du må holde styr på poengene dine. Oversikt over hva som er brukt og tjent, finner du som regel i hvert enkelt bonusprogram. Hvor mye arbeid det medfører å «føre regnskap», kommer an på hvilken modell arbeidsplassen din velger å innføre.

 

Arbeidsgiver har to muligheter

Er du arbeidsgiver, må du nemlig bestemme deg for hvilke av disse to ordningene dere skal ha:

  1. Hvis de ansatte har anledning til å privat benytte poeng opptjent i jobb, vil dette medføre merarbeid i forbindelse med innrapportering.
  2. Skal dere forby privat bruk av bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng, som flere store selskaper nå gjør, vil dere spare administrative kostnader for innberetningsjobben. På den annen side må poengbevisste arbeidstakere bruke tid på å føre et ekstra regnskap for «privatpoeng». Det kan i sum bety en større totalkostnad.

Trenger du råd om hva som vil lønne seg for din bedrift – eller noen til å ta seg av hele regnskapet? Ta kontakt med oss.