AiderAider

Corona: Ordningen for lønnskompensasjon er lansert

Tirsdag forrige uke var ordningen endelig klar, og NAV er nå klare for å starte utbetalingene til dem som har blitt permittert som følge av Corona.

Snakk med oss om ordningen. Kontakt oss

Stortinget vedtok i mars at alle som er blitt permittert, som et resultat av Corona, skal få full lønn de første 20 dagene av permitteringsperioden (inntil 6G).

Ordningen vil utbetale følgende:

  • Lønnskompensasjon til de permitterte arbeidstakerne, som ikke har fått forskuttert lønn
  • Refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn

Det er arbeidsgiveren som må sende inn informasjonen, som igjen utløser lønnskompensasjon. Når arbeidsgiver har gitt de nødvendige og riktige opplysningene til NAV, vil det ta 2-3 virkedager til pengene er på konto.

Aider er her for deg! Ta kontakt med oss i forbindelse med permitteringer, slik at deres ansatte så raskt som mulig får utbetalt pengene sine. Er du ikke lønnskunde av Aider i dag? Ta kontakt, vi bistår deg gjerne.