AiderAider
Kvinne taster på sin mobil ovenfra på en hvit pult

God prosjektkontroll = god lønnsomhet

Et prosjekt kan være så mangt – lite eller stort, enkelt eller komplisert, rutinepreget eller helt unikt. Uansett bør prosjekter kunne gjennomføres smidig og med riktig kvalitet og lønnsomhet.

Vil du vite mer om hvordan vi kan bidra til bedre lønnsomhet? Kontakt oss

Kontroll

Aider har lang erfaring med å bidra til å tilrettelegge for god planlegging, styring og kontroll i prosjekter, særlig med rutiner og data fra Xledger. Med et godt system som Xledger i bunnen og gode rutiner i tillegg, ligger alt til rette for både god prosjektflyt, kontroll og lønnsomhet.

Med Aider og Xledger får dere en komplett og skalerbar løsning for ressursplanlegging, timeføring, fakturering og prosjektregnskap, slik at dere alltid har oppdatert prosjektinformasjon om status og lønnsomhet på ett sted.

Både ressursplanlegging og prosjektbudsjettet er nyttige verktøy for deg som vil ha oversikt over reelle inntekter, kostnader og timesaldoer vurdert opp mot planlagt ressursbehov, timeomfang og økonomi. Kombinasjonen av relevante, forhåndsdefinerte spørringer og rapporter, samt mulighetene for å bygge opp egne rapporteringsmodeller, sikrer korrekt styringsinformasjon.

To kvinner i samtale innendørs

Oppnå:

 • God ressursplanlegging.
 • Prosjektbudsjett.
 • Roller og tilgangsstyring.
 • Rapportering underveis (forhåndsdefinerte spørringer).
 • Arbeidsplan med kalender.
 • Timeføring (også fra mobil).
 • Løpende oversikt over status og lønnsomhet.
 • Automatisk generering av fakturagrunnlag.
 • Automatisk overføring av timer til lønnsgrunnlag.
 • Prosjektregnskap.
  = KOMPLETT STYRING!

Aider og Xledgers løsninger er selvsagt skybaserte, slik at du alltid har tilgang til den informasjonen du trenger når du trenger den.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med en av våre rådgivere i dag.