AiderAider
Mørk korridor

Hva skal du rapportere? Ny tjeneste hjelper deg på vei!

Lurer du på hvilken informasjon myndighetene egentlig skal ha om din virksomhet? Eller er du usikker på hvilke rettigheter du har som næringsdrivende?

Trenger du hjelp med rapportering til myndighetene? Kontakt oss

Brønnøysundregistrene har utviklet tjenesten «Mine rapporteringsplikter». Mine rapporteringsplikter gir deg oversikt over hvilke opplysninger du som næringsdrivende er pålagt å innrapportere til statlige myndigheter registrert i Oppgaveregisteret.

Ved å oppgi organisasjonsnummeret, kan du få en oversikt over dine rapporteringsplikter til staten. Formålet med tjenesten er at du som næringsdrivende på en enkel måte kan skaffe deg oversikt over dine plikter og rettigheter.

To kvinner i samtale innendørs

Rapporteringspliktene presenteres i fire hovedgrupper:

  • Mine rapporteringsplikter
  • Mine rapporteringsplikter under gitte forutsetninger
  • Mine rapporteringsplikter ved gitte hendelser
  • Sentrale søknadsskjema

Under hvert enkelt oppslag får du frem skjemanummer, skjemanavn og hvilken etat som etterspør oppgaven.

Vi hjelper deg gjerne med å besørge rett rapportering til rett tid. Ta kontakt på tlf 09712 eller hjelp@aider.no for å høre mer om hvordan vi kan bistå.