AiderAider

Nå kan du søke om kontantstøtte for kostnader i april

Søkeportalen for kontantstøtte for april er nå åpen. Det er en del endringer i ordningen, sammenlignet med mars. Her får du oversikten over de viktigste punktene i den oppdaterte ordningen.

Spør oss om kompensasjonsordningen Kontakt oss

Oppdateringer i kompensasjonsordningen om støtte for april

 • Skal du søke om å få støtte for kostnadene i april, så skal omsetningsfallet måles opp mot omsetningen selskapet hadde i april 2019. Dersom selskapet ikke hadde omsetning i april i fjor, gjelder for eksempel start-ups, så skal fallet i omsetning måles mot snittet fra januar og februar i 2020.
 • Omsetningsfallet i april må være på minimum 30% – dette er en endring fra mars, hvor det var 20%.
 • Egenandelen for bedrifter som ikke er pålagt av staten å stenge er redusert til kr 5 000.
 • Har du eller bedriften din satt i gang kronerulling i forbindelse med Corona? Det er en viktig presisering at bedrifter kan motta gaver på inntil kr 3000 – uten at dette regnes som omsetning (gaver på over kr 3000, skal altså regnes som inntekt). Inntekt fra andre støtteordninger i forbindelse med Corona skal regnes som inntekt.
 • Avkastning fra kapital og andre finansielle eiendeler anses ikke som omsetning. Det samme gjelder annen avkastning av fast eiendom enn inntekt ved utleie.
 • Det er nå avklart at kostnader relatert til lisenser til datasystemer (software as a service) dekkes av ordningen.
 • For april og mai kan bare rentekostnad opptil 0,75 prosent av lånebeløpet for det aktuelle lånet per den første dagen i støttemåneden medregnes som fast, uunngåelig kostnad.

Nye begrensninger i ordningen

 • Det er innført en begrensing om at beregnet normalomsetning for april og mai 2020 – kan ikke settes mer enn fem ganger høyere, eller 20 prosent lavere enn faktisk omsetning sammenlignet med april og mai 2019.
 • Det er videre innført en begrensing om at tilskuddet ikke kan overstige det beregnede omsetningsfallet i kroner.
 • Det er begrensninger i ordninger for tilskudd til bedrifter som har gått med underskudd i 2019 (beregnes etter en egen formel).

Kontantstøtte for selvstendig næringsdrivende (ENK, DA/ANS) og frilansere

Som selvstendig næringsdrivende må du selv sende inn søknad om kontantstøtte. Dette gjøres hos NAV.  Ordningen trådte i kraft 14. mars 2020. I søknaden oppgir du fra når inntektstapet ditt startet.

Du må selv dekke de første 16 dagene med inntektstap. Det betyr at om inntektstapet ditt startet 14. mars kan du søke om kompensasjon fra 30. mars 2020. Du søker for én måned av gangen. Søknadsfristen er innen utgangen av den påfølgende måneden, for den du søker støtte. Det vil si at fristen for å søke kompensasjon for april, er 31. mai 2020.

Vi kan hjelpe deg i forkant av søknaden, for å kontrollere om du er berettiget til å søke – og samtidig bistå med tanke på beregningsgrunnlaget.

Søker du som selvstendig næringsdrivende trenger du:

 • Personinntekt fra næring med dato innenfor perioden du søker for (det som er igjen etter at du har trukket fra de 16 dagene du selv må dekke)
 • Personinntekt for 2019 (må regnes ut hvis du ikke har sendt skattemelding og næringsoppgave for 2019)
 • Hvis du har utbetalinger fra NAV skal de tas med som personinntekt
 • Du kan sjekke hva utbetalingen din har blitt registret som på Ditt NAV under «Dine utbetalinger»

 

Søker du som frilanser trenger du:

 • Personinntekt fra oppdrag innenfor perioden du søker for (det som er igjen etter at du har trukket fra de 16 dagene du selv må dekke)
 • Hvis du har utbetalinger fra NAV skal de tas med som personinntekt