AiderAider
Mann på kontorplass

Nye personvernregler fra 2018

Klar for nye personvernregler? De nye personvernregler trer i kraft fra mai 2018, og Aider bistår gjerne din bedrift med rådgivning og implementering. Regelendringene betyr at både mange av våre kunder og vi selv må oppdatere og justere rutinene for å oppfylle de nye kravene.

Trenger du hjelp med implementering av de nye personvernreglene? Kontakt oss

I Aider er vi godt i gang med dette arbeidet, og samarbeider også tett med Xledger og våre øvrige systemleverandører om god ivaretakelse av personvernet ved alle våre oppdrag.

Portrett av mann utendørs

Blant de viktigste endringene er:

  • Innføring av personvernombud ved en rekke arbeidsplasser
  • Enklere adgang til innsyn i egne opplysninger for den enkelte
  • Strengere kontroll med rolletilgang og innsyn for databehandlere
  • Nye rutiner for risikovurdering av personvernhensyn, og skjerpede regler for avvikshåndtering
  • Nye rutiner for håndtering av lønnsdata og andre sensitive personopplysninger
  • Nye krav til bruk av underleverandører

Hva den enkelte virksomheten selv må gjøre for å etterkomme de nye reglene, og også hva Aider må gjøre med for å ivareta personvernsikkerheten til hver enkelt av sine kunder vil variere.

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å oppfylle de nye personvernreglene? Ta kontakt med en av rådgiverne våre i dag.