Laptop med systemet Xledger oppe

Sju gode grunner til å outsource regnskap og lønn

Mange virksomheter lurer på om de skal outsource regnskaps- og lønnsfunksjonen sin. Outsourcing av en virksomhets økonomifunksjon bidrar til å skape en kostnadseffektiv drift med høy kvalitet på tjenestene.

Ønsker du å vite mer om outsourcing av regnskap og lønn? Kontakt oss

Vårt hovedfokus er forenkling, forbedring og kostnadsreduksjon. Gjennom dette skaper vi økt verdi og en lettere hverdag for våre kunder.

Aider tilbyr både ferdig oppsatte løsninger, og skreddersydde regnskapstjenester tilpasset ditt behov. Alle våre kunder har en egen kontaktperson, som ivaretar kundens ønsker og behov på en effektiv måte.

Mann og dame ser på pc-skjerm og smiler

Aiders ansatte har solid kompetanse både på fag, arbeidsprosesser og system, og sikrer at du som kunde får:

  1. Kvalitetssikrede, faglig oppdaterte tjenester
  2. Tjenester som lett kan skaleres i takt med din virksomhets behov og utvikling
  3. Effektiv bruk av markedets beste systemløsninger
  4. Redusert sårbarhet i forbindelse med ansatte som skifter jobb eller blir syke
  5. Effektiv justering av kapasitet tilpasset ditt behov
  6. Ingen kostnader forbundet med sykefravær eller ferie
  7. Frigjort ressurser til å fokusere på din kjernevirksomhet

Har din virksomhet vurdert å outsource økonomifunksjonen? Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.