AiderAider
Nærbilde av kvinne som taster på sin smarttelefon

Skatteetaten – Skattekalender for næringsdrivende 2019

Januar 2019

7 JAN A-melding for desember
15 JAN Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling
15 JAN Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk
18 JAN Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft)
20 JAN Livsforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN Underholdsbidrag – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN Pass og stell av barn – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN Skadeforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN Innskudd, utlån og renter mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for levering av tredjepartsopplysninger
20 JAN Individuelle pensjonsordninger – frist for levering av tredjepartsopplysninger
21 JAN Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) – frist for levering og betaling
31 JAN Drosjesentraler – frist for levering av kontrollopplysninger
31 JAN Boligsameier – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN Boligselskap – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN Fagforeningskontingent – frist for levering av tredjepartsopplysninger
31 JAN Tilskudd til primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger
31 JAN Aksjonærregisteroppgaven – frist for levering på papir
31 JAN Aksjonærregisteroppgaven – frist for elektronisk levering
31 JAN Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter – frist for levering av tredjepartsopplysninger

 

Februar 2019

1 FEB Kjøp fra primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger
1 FEB Sammenstilling av opplysninger til arbeidstakerne for forrige inntektsår
Fristen for å sende ut sammenstillingen til inntektsmottakerne er 1. februar i året etter inntektsåret.
1 FEB Mva-meldinger – frist for å søke om årstermin
7 FEB A-melding for januar
10 FEB Skattepliktig kundeutbytte – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10 FEB Verdipapirfond – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10 FEB Aksjesparekonto – frist for levering av tredjepartsopplysninger
10 FEB Andre finansprodukter – frist for levering av tredjepartsopplysninger
11 FEB Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
Frist for rapportering for 4. kvartal
11 FEB Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 6. termin
11 FEB Mva-melding – frist for levering og betaling
15 FEB Næringsrapport skatt åpner for levering for aksjeselskap
AS kan levere Næringsrapport skatt fra 15. februar
15 FEB Tredjepartsopplysninger – frist for å sende årsoppgave til den skattepliktige
15 FEB Betalinger til selvstendig næringsdrivende – frist for levering av tredjepartsopplysninger
15 FEB Godtgjøring til opphavsmann til åndsverk – frist for levering av tredjepartsopplysninger
15 FEB Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin
Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret
18 FEB Skattemelding (selvangivelsen) – åpner for levering fra fagsystem/årsoppgjørsystem
18 FEB Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)
18 FEB Skattemelding (selvangivelsen) for aksjeselskap gjøres tilgjengelig
Skattemelding for aksjeselskap og øvrige tilhørende skjema/meldinger for AS gjøres tilgjengelig
20 FEB Boligselskap – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
20 FEB VPS – frist for rapportering av transaksjonsoppgaver

 

Mars 2019

1 MAR Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Innskudd, utlån og renter mv. – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Livsforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Aksjesparekonto – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Boligsameier – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Fagforeningskontingent – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Pass og stell av barn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Underholdsbidrag – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Verdipapirfond – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Godtgjøring til opphavsmann til åndsverk – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Individuelle pensjonsordninger – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
1 MAR Skadeforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
5 MAR A-melding for februar
11 MAR Mva-melding for små virksomheter med årstermin – frist for levering og betaling
Små virksomheter kan søke skattekontoret om å rapportere mva en gang i året.
15 MAR A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk
15 MAR Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling
15 MAR Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling
15 MAR Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
18 MAR Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft)

 

April 2019

4 APR Skattemelding (selvangivelsen) – tilgjengelig elektronisk for alle næringsdrivende
5 APR A-melding for mars
10 APR Mva-melding – frist for levering og betaling
10 APR Mva-melding for primærnæring – frist for levering og betaling
10 APR Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 1. termin
15 APR Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 2. termin
Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret
18 APR Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft)
23 APR Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) – frist for levering og betaling
30 APR Skattemelding (selvangivelsen) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 – frist for levering

 

Mai 2019

6 MAI A-melding for april
10 MAI Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
Frist for rapportering for 1. kvartal
15 MAI Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling
15 MAI Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling
15 MAI A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk
15 MAI Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
18 MAI Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)
29 MAI Delegere rettigheter til en annen til å se, endre og sende inn skattemeldingen for min bedrift
På altinn.no, velg “Profil” og deleger rettigheter til andre under “Andre med rettigheter til skjema og tjenester”
31 MAI Frist for varslingsplikten gjennom skattemeldingen for alle foretak som inngår i et konsern med plikt til å levere land-for-land-rapport
31 MAI Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv – frist for levering
31 MAI Næringsrapport skatt – frist for levering
Næringsdrivende med enkle skatteforhold kan bruke Næringsrapport skatt for å levere skattemeldingen
31 MAI Skattemelding (selvangivelsen) – frist for å søke om utsatt levering for næringsdrivende
31 MAI Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting
31 MAI Skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt – personlig næringsdrivende – frist for levering
31 MAI Skattemelding (selvangivelsen) – frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter/næringsdrivende

 

Juni 2019

5 JUN A-melding for mai
11 JUN Mva-melding – frist for levering og betaling
11 JUN Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 2. termin
18 JUN Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft)

 

Juli 2019

5 JUL A-melding for juni
15 JUL A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk
15 JUL Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling
18 JUL Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft)
22 JUL Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) – frist for levering og betaling

 

August 2019

5 AUG A-melding for juli
12 AUG Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
Frist for rapportering for 2. kvartal
18 AUG Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)

 

September 2019

2 SEP Mva-melding – frist for levering og betaling
2 SEP Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 3. termin
5 SEP A-melding for august
15 SEP A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk for november og desember
16 SEP Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling
16 SEP Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
17 SEP Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling
18 SEP Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft)

 

Oktober 2019

7 OKT A-melding for september
10 OKT Mva-melding – frist for levering og betaling
10 OKT Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 4. termin
18 OKT Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt elektrisk kraft)
21 OKT Mva-melding for elektroniske tjenester (VOES) – frist for levering og betaling

 

November 2019

5 NOV A-melding for oktober
11 NOV Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)
Frist for rapportering for 3. kvartal
15 NOV Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) – frist for betaling
15 NOV Oppgjørsliste for utleggstrekk – frist for levering og betaling
15 NOV A-meldingen (arbeidsgiveravgift og skattetrekk) – frist for betaling
Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk for
15 NOV Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
18 NOV Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx)

 

Desember 2019

1 DES Årlig mva-melding – frist for å søke om 2-månedlig termin
Hvis du ønsker å gå tilbake til å betale annenhver måned, må du søke skattekontoret
5 DES A-melding for november
10 DES Mva-melding – frist for levering og betaling
10 DES Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 5. termin
16 DES Skattekort – arbeidsgiver kan bestille elektroniske skattekort
18 DES Særavgiftsmelding – leveringsfrist (unntatt NOx og elektrisk kraft)

 

Januar 2020

6 JAN A-melding for desember

Vil du vite mer om skybasert regnskap?