AiderAider
Et rom fylt av mange kontorplasser og mennesker

Slik kan automatisering skape arbeidsplasser

For Aider er mantraet krystallklart: Hvis det manuelle arbeidet kan gjøres like godt og mer effektivt av et system, skal det erstattes – selskaper som ikke gjør dette, vil ikke overleve de neste årene. Det er jeg overbevist om, sier Bjørnar Fjeld, partner i Aider.

Skal vi ta en prat om automatisering? Kontakt oss

I Aider er vi grunnleggende opptatt av at oppgaver skal gjøres av dem som har best forutsetninger for å gjøre dem. Men det betyr ikke at maskinene bare skal ta over. Den andre siden av mynten er like viktig:

– Det handler ikke om å automatisere bort mennesker, men om å vri repeterbare oppgaver vekk fra våre ressurser. Da kan de bruke sin kompetanse på de områdene hvor vi mennesker er systemer overlegne, sier Bjørnar Fjeld.

Skaper arbeidsplasser

Aider jobber hardt med å la systemene overta melk-og-brød-oppgavene. Her er vi, og skal fortsette å være, i front. Fjeld legger ikke skjul på at det er dyrt.

– Det koster å være i forkant. Dette er ikke en hyllevare du kjøper, plugger inn, og så fungerer det. Det er tilpasninger, forbedringer og tuning – og vi har valgt å bygge opp en egen organisasjon med kompetanse på dette. Det er en dyr og risikabel løsning, men vi tror det er både lønnsomt og nødvendig på sikt, sier han.

Men i kjølvannet av en slik satsing skapes det også arbeidsplasser. I Aider er det allerede et team på 20 mennesker som kun jobber med integrasjon, konvertering og tuning av automatiseringssystemer. Disse arbeidsplassene hadde vi ikke for få år siden.

– Vi ser et voksende behov for denne typen kompetanse. Den bølgen som nå skyller over oss, betyr at vi trenger mennesker som kan sette sammen disse systemene, sier han.

Ettertraktet kompetanse

Dette er ikke ressurser det er enkelt å få tak i. At kompetansen de allerede har utviklet, står høyt i kurs, merker de blant annet fra konkurrentene:

– De kommer til oss og ønsker å bli partnere. Behovet for supportapparatet og rådgiverkompetansen vår – viser verdien av det vi har valgt å bygge opp, sier Fjeld.

Nå er neste steg å hjelpe kundene med det samme. Ifølge Fjeld vil mange av dem ha betydelig interesse for bistand på å videreutvikle egne systemer.

– I dag produserer automatiserte prosesser cirka 20–30 prosent av det faktiske regnskapet. Det tallet tror jeg er 80–90 prosent innen få år. Det betyr at vi går fra å være historieprodusenter til å kunne jobbe med å virkelig analysere og se hva vi kan forbedre sammen med kunden. Da kan vi skape verdi for kundene våre på en helt ny måte, avslutter Fjeld.