AiderAider

HR og personal

De ansatte er selve navet i bedriften din, men HR og personal kan være vanskelig. Sitter du ofte alene med ansvaret? Skulle du gjerne hatt noen å spørre og sparre med? La oss sammen finne ut av hva som er best for din flokk, og skape motiverte ansatte.

Vil du vite mer om våre HR- og personaltjenester? Kontakt oss

HR- og personaltjenester blir stadig viktigere. Økende konkurranse om de beste hodene, kombinert med høye krav til arbeidsgiver gjennom arbeidsmiljølov og andre regler gjør dette til et krevende fagfelt. Vi bidrar med rådgivning der det trengs, enten det gjelder overordnet personaladministrasjon, endringsprosesser – eller spørsmål rundt svangerskapspermisjon, NAV eller nedbemanning.

– Jeg synes det er viktig å ha en åpen dialog, og møte den ansatte. Sett av tid og vis tilgjengelighet. Selv på dager der det er mye å gjøre og det koker, skal du ikke undervurdere viktigheten av å være tilstede, sier Hilde Furu, i Aider.

Videre understreker Furu at i dag, er også kulturbygging og motivasjon en viktig del av fagfeltet. – Motiverte, engasjerte og stolte medarbeidere, det er alfa omega for alle arbeidsgivere i 2020. Arbeidstakerne har helt andre krav til arbeidsgiverne enn tidligere. Og det, er det fortsatt en del ledere som må ta innover seg.

Det lønner seg med en god struktur og plan for HR

En god personalpolitikk og strategisk HR bidrar til å sikre at du som arbeidsgiver får mest mulig ut av dine medarbeidere, enten det dreier seg om lønns- og avtalevilkår eller kompetanseutvikling. En god struktur og plan for HR-arbeidet er både tids- og kostnadsbesparende.

Innen HR- og personaltjenester kan vi i Aider hjelpe deg med:

  • utforming og håndtering av arbeidskontrakter, personalhåndbok og arbeidsreglement
  • spørsmål om arbeidstid, lønn, pensjon og forsikringer
  • spørsmål om permisjoner, sykefravær og permitteringer
  • søknader og rapportering til NAV om sykefravær, permisjon og tilrettelegging
  • rapportering til Arbeidstilsynet, arbeidsgiverkontroll og andre tilsynsmyndigheter
  • bistand til hele eller deler av en rekrutteringsprosess

Omstillingsprosesser, effektivisering og krevende personalsaker

I blant møter virksomheter på utfordringer hvor de ansatte berøres, enten det dreier seg om omstillings- og effektiviseringsprosesser, utfordringer knyttet til personalpolitikk, høyt sykefravær eller krevende personalsaker. Her kan våre rådgivere bistå med å sikre at prosessen gjennomføres på en ryddig og smidig måte. Konflikter på arbeidsplassen er dyrt og tidkrevende. Aider har egne rådgivere som jobber med konfliktforebygging og konflikthåndtering på arbeidsplassen, og som kan bistå din virksomhet både i akutte situasjoner og med å utvikle et konfliktforebyggende arbeidsklima.

– Ikke glem at medarbeiderne dine er de viktigste ressursene du har, så ta godt vare på dem. Sett av tid til en prat og se hverandre – selv i en travel hverdag, avslutter Furu.