AiderAider

Verden digitaliseres: Har du tatt de riktige stegene som økonomisjef?

Verden digitaliseres i et forrykende tempo. For mange av oss betyr det to valg: synk eller svøm. Har du tatt de riktige stegene i din bedrift?

Det er liten tvil om at storskala digitalisering gir en voldsom boost for produktiviteten i samfunnet. Ny teknologi lar oss automatisere tidkrevende manuelle prosesser – og Aider selv går i bresjen for at økonomifunksjonen skal flyte mer effektivt enn noen gang. Og det handler selvsagt ikke bare om hastighet.

– Legger du på kunstig intelligens og maskinlæring, kan du bearbeide inngående data på en måte som er langt sikrere enn bare menneskelig vurdering. Du vil med andre ord redusere feil og øke kvaliteten på outputen, sier Bjørnar Fjeld, leder for IT & tech i Aider.

TA KONTAKT

Patricia Olsson

Regionsleder, Sørøst • Statsautorisert regnskapsfører

95 17 68 60 LinkedIn
Laptop med skjermbilde fra Xledger

En enorm fordel

Fordelene med de nye verktøyene er mange. Med realtime-data i hendene kan du gjøre tunge analyser ved at du henter data ut fra et ERP-system som Xledger – og legger analyseverktøy oppå.

– Da har du plutselig et diagnoseverktøy som kan gi deg daglige styringstall. Det lar deg respondere langt raskere.

Denne kombinasjonen av datafangst og smarte integrasjoner merker Fjeld at stadig flere bedrifter er opptatt av.

– Det finnes snart ikke et IT-verktøy som ikke har åpne API-er. Klarer du som økonomisjef å få disse systemene til å snakke effektivt sammen, har du en enorm fordel.

Prøv og feil

For mange kan dette virke som et stort berg å bestige. Så hva gjør en bedriftsleder eller en økonomisjef som er usikker på om de henger med i utviklingen? Berit Rongsjord, leder for kvalitet i Aider, slår et slag for modigheten.

– Når verden digitaliseres, er det først og fremst viktig å tørre å henge med. Det er lett å fortsette å gjøre ting som du alltid har gjort det. Men når alt endrer seg så fort som nå, risikerer du å sakke akterut. Derfor må du være nysgjerrig. Du må prøve og feile, og du må utfordre deg selv til å gjøre ting på helt nye måter.

Etter hvert som nye, digitale verktøy åpner opp for flere muligheter, kommer også denne utforskende nysgjerrigheten mer til sin rett, mener Rongsjord.

– Når du ikke lenger sitter med store regneark, men Xledger eller andre systemer som kan gi deg svar på «alt», gjelder det å vite hva du skal spørre om. Og hvordan du skal spørre. Den som ligger langt fremme i skoen og ønsker å bli venn med systemene, vil få flere, raskere og mer presise svar, sier hun.

 

Lederen må gå foran

Her hviler det et ansvar på deg som leder. Hvis du som leder går foran og tør å bli skitten på fingrene – og viser trygghet i den rollen – vil flere ansatte følge etter.

– Det handler egentlig om å bygge en nysgjerrighetskultur. Bare på den måten kan dere virkelig være en del av digitaliseringen, sier Rongsjord.

 

Finn de beste

Et annet viktig grep er å omgi deg med folk som er bedre enn deg selv. Det er til syvende og sist folk som skal bruke de nye digitale verktøyene – og gjøre analyser basert på dem.

– Da må du finne de beste. Det gjelder både leverandører og ansatte. Økonomisjefer som velger én eller noen få leverandører som kan hjelpe dem med alt, står gjerne igjen som vinnere.

Når det gjelder ansatte, kommer Rongsjord tilbake til modighet. Du må være litt tøff for å ansette noen som er bedre enn deg selv.

– Men det er sånn du lærer. Og når endringstakten er som nå, trenger du de kvikkeste hodene om du skal klare å innovere raskt nok.

 De 3 spørsmålene

Mer spesifikt anbefaler Rongsjord alle økonomiansvarlige å stille seg selv 3 kritiske spørsmål – en slags diagnosetest på om du har innstilt deg godt nok til den digitale hverdagen.

 

1. Er regnskapet mitt egentlig gammelt nytt?

– Dette sier noe om hvor du ligger i digitaliseringsløypa. I dag har vi gode nok verktøy til å alltid være ajour. Det er ingen grunn til å snakke om noe annet enn nåtidsinformasjon lenger. Og oppdaterte tall betyr mer presise beslutninger.

 

2. Har jeg all informasjon enkelt tilgjengelig i samme system?

– Antall systemer du bruker er ikke proporsjonalt med hvor digitalisert du er. Kanskje tvert imot. Vi digitaliserer for å bruke mindre tid på regnskap- og regnskapssystemer, og mer på rapporter og analyser. Med alt i ett system kan du bruke mer energi på å finne ut hvordan bedriften din kan bli enda bedre.

 

3. Har jeg god nok bestillerkompetanse?

– Uansett hvor nysgjerrig og utforskende du er, har sannsynligvis regnskapssystemet ditt langt flere muligheter enn du kjenner til. Da kommer du langt med å være bevisst på nøyaktig hva du trenger. Sannsynligvis kan flinke folk fikse det for deg, så finn en rådgiver du kan stole på – og som du har god kjemi med.

Lurer du på om du har tatt de riktige stegene som økonomisjef? Trenger du noen å sparre med, snakke med om systemløsninger og digitalisering? Kontakt Patricia i Aider